pic
pic
قضاي نذر فراموش شده
در تاریخ ۱۵ مرداد ۱۳۹۹ و ساعت ۰۰:۳۱

بنده نذر شرعي نمودم كه روزهاي جمعه را روزه بگيرم. اگر مريض شوم يا فراموش نمايم آيا قضا دارد؟ اگر قضا دارد فوري است يا موسع؟

ادامه مطلب

۹۴۶ بازدید