pic
pic
قضاي نذر فراموش شده
در تاریخ ۲۸ شهریور ۱۳۹۷ & ساعت ۰۸:۳۱

بنده نذر شرعي نمودم كه روزهاي جمعه را روزه بگيرم. اگر مريض شوم يا فراموش نمايم آيا قضا دارد؟ اگر قضا دارد فوري است يا موسع؟

بلي قضا دارد، ولي فوريت ندارد، لکن مسامحه ننمايد.

۳۹۸ بازدید