pic
pic
حجیت رویت هلال با چشم مسلح
در تاریخ ۰۹ اسفند ۱۳۹۸ & ساعت ۲۲:۱۲

آيا رويت هلال ماه با چشم غير مسلح (دوربين و تلسکوپ و...) براي اثبات آغاز و پايان ماه کافي است يا اثبات مطلب متوقف بر رؤيت با چشم مي‌‌باشد؟

بله، رؤيت با چشم مسلح حجت است و اگر با چشم مسلح هم ديده شود كافي است و اول ماه ثبات مي‌‌شود.
... ادامه مطلب

۷۷۸ بازدید

حجیت رویت هلال مرجع در صورت عدم اطمینان مقلد
در تاریخ ۰۹ اسفند ۱۳۹۸ & ساعت ۲۲:۱۲

اگر مقلد اطمينان به رؤيت هلال نداشته باشد و يا آنکه اطمينان به عدم طلوع و ظهور آن داشته باشد در حاليکه مرجع تقليد اعلام به رويت هلال کند، در اين صورت وظيفه مقلد چيست؟


تا زماني كه برايش اطمينان حاصل نشده، براي او عيد نيست.
... ادامه مطلب

۸۲۵ بازدید

تقلیدی بودن اثبات حلول اول ماه شوال
در تاریخ ۰۹ اسفند ۱۳۹۸ & ساعت ۲۲:۱۲

آيا اثبات حلول اول ماه شوال تقليدي است؟

خير، تقليدى نيست، لكن چون مردم به مرجع تقليد اعتماد دارند، و مستند مرجع را قوى مى‏‌‌دانند، اگر مرجع تقليد آنها اعلام كند كه هلال ديده شده، موجب اطمينان آنها مى‏‌‌شود.
... ادامه مطلب

۶۷۸ بازدید

حجیت رویت هلال برای یک مرجع برای مقدلین مراجع دیگر
در تاریخ ۰۹ اسفند ۱۳۹۸ & ساعت ۲۲:۱۲

اگر هلال ماه مبارک رمضان يا عيد فطر براي مرجع تقليد ديگري محرز شود آيا بر مقلدين ساير مراجع تقليد لازم است از او پيروي کنند و ترتيب اثر دهند؟

اگر از نظر آن مرجع تقليد براي شخص اطمينان حاصل شود مي‌‌تواند ترتيب اثر دهد.
... ادامه مطلب

۷۹۳ بازدید

حجیت رویت هلال برای کشورهای همجوار
در تاریخ ۰۹ اسفند ۱۳۹۸ & ساعت ۲۲:۱۲

با توجه به اينكه معمولا حداقل يک روز و گاهي دو روز رؤيت هلال زودتر از ايران بوده است، آیا این رویت می‌‌تواند برای ایران نیز استفاده شود.

اگر با دليل معتبري ثابت شود كه ديده اند براي همه حجت است، لكن آنچه اين سالها در برخی کشورهای همسایه اعلام مي شود نوعا بر اساس رؤيت هلال نمي‌‌باشد.
... ادامه مطلب

۷۸۴ بازدید