pic
pic
حجیت رویت هلال برای کشورهای همجوار
در تاریخ ۰۸ آذر ۱۳۹۹ و ساعت ۰۲:۰۹

با توجه به اينكه معمولا حداقل يک روز و گاهي دو روز رؤيت هلال زودتر از ايران بوده است، آیا این رویت می‌‌تواند برای ایران نیز استفاده شود.

ادامه مطلب

۱,۰۴۵ بازدید

علت اختلاف در رویت هلال در کشورهای هم افق
در تاریخ ۰۸ آذر ۱۳۹۹ و ساعت ۰۲:۰۹

با توجه به افق چند كشور همسايه چطور ممكن است كه اين كشورها هلال ماه نو را درتاريخ هاي متفاوتي مشاهده كنند؟ در حالي كه برخي از آنها افق‌‌هاي مشابهي دارند.

ادامه مطلب

۹۳۲ بازدید

حجیت رویت هلال برای کشورهای همجوار
در تاریخ ۰۸ آذر ۱۳۹۹ و ساعت ۰۲:۰۹

لطفا بفرمائيد چنانچه در کشورهاي همجوار ايران ماه رويت شود آيا در ايران مقلدين شما ميتوانند عيد را بر گزار کنند؟

ادامه مطلب

۸۷۸ بازدید