pic
pic
وظيفه زائرينی که سال خمسی ندارند
در تاریخ ۱۴ تیر ۱۳۹۹ و ساعت ۲۳:۱۳

زائرینی که سال خمسی ندارند، آیا اگر تنها به پرداخت خمس هزینه‌های حج اکتفا نمایند، حج آنان صحیح است، یا باید تمامی اموال خود را تخمیس نمایند؟

ادامه مطلب

۴۸۶ بازدید