pic
pic
وظيفه زائرينی که سال خمسی ندارند
در تاریخ ۱۰ فروردین ۱۳۹۹ & ساعت ۲۳:۰۶

زائرینی که سال خمسی ندارند، آیا اگر تنها به پرداخت خمس هزینه‌های حج اکتفا نمایند، حج آنان صحیح است، یا باید تمامی اموال خود را تخمیس نمایند؟


چنانچه خمس هزینه های حج را بردارند کفایت می‌کند و حج آنان صحیح است.
... ادامه مطلب

۳۸۳ بازدید