pic
pic
تعلق مهریه بعد از تغییر جنسیت
در تاریخ ۱۷ خرداد ۱۳۹۹ و ساعت ۲۲:۳۳

اگر زن جهت تغییر از شوهر خود اذن گرفته باشد، چه مقدار مهریه به وی تعلق خواهد گرفت و اگر اذن نداشته باشد چه مقدار؟

ادامه مطلب

۱,۵۰۸ بازدید