pic
pic
شروع عادت ماهیانه در حالت روزه
در تاریخ ۱۴ تیر ۱۳۹۹ و ساعت ۲۳:۳۳

اگر خانمي ظهر يا بعد ازظهر عادت ماهيانه شد آن روز را بايستي يك روز حساب كند يا خير؟

ادامه مطلب

۶۸۳ بازدید

مشاهده خون حیض بعد از اذان مغرب در ماه رمضان
در تاریخ ۱۴ تیر ۱۳۹۹ و ساعت ۲۳:۳۳

خانمي نيم ساعت بعد از اذان مغرب خون حيض مي بيند حال شک دارد قبل از اذان گرفتار حيض بوده يا نه . آيا روزه آن روز وي صحيح است ؟

ادامه مطلب

۸۹۵ بازدید