pic
pic
شروع عادت ماهیانه در حالت روزه
در تاریخ ۰۱ آبان ۱۳۹۹ و ساعت ۱۹:۱۷

اگر خانمي ظهر يا بعد ازظهر عادت ماهيانه شد آن روز را بايستي يك روز حساب كند يا خير؟

ادامه مطلب

۷۶۳ بازدید

مشاهده خون حیض بعد از اذان مغرب در ماه رمضان
در تاریخ ۰۱ آبان ۱۳۹۹ و ساعت ۱۹:۱۷

خانمي نيم ساعت بعد از اذان مغرب خون حيض مي بيند حال شک دارد قبل از اذان گرفتار حيض بوده يا نه . آيا روزه آن روز وي صحيح است ؟

ادامه مطلب

۹۷۴ بازدید