pic
pic
مشاهده خون حیض بعد از اذان مغرب در ماه رمضان
در تاریخ ۱۴ تیر ۱۳۹۹ و ساعت ۲۱:۴۴

خانمي نيم ساعت بعد از اذان مغرب خون حيض مي بيند حال شک دارد قبل از اذان گرفتار حيض بوده يا نه . آيا روزه آن روز وي صحيح است ؟

ادامه مطلب

۸۹۵ بازدید