pic
pic
فروش و فعالیت اقتصادی در حوزه دخانیات
در تاریخ ۱۲ فروردین ۱۳۹۹ & ساعت ۲۳:۴۳

اگر شخصی در شرکت وارد کننده سیگار که فعالیت قانونی دارد، به عنوان مدیر بازرگانی و یا در بخش فروش داخلی کار کند اشکال دارد؟


اشکالی ندارد.
... ادامه مطلب

۱,۳۴۹ بازدید