pic
pic
فروش و فعالیت اقتصادی در حوزه دخانیات
در تاریخ ۰۲ تیر ۱۳۹۷ & ساعت ۲۲:۳۵

اگر شخصی در شرکت وارد کننده سیگار که فعالیت قانونی دارد، به عنوان مدیر بازرگانی و یا در بخش فروش داخلی کار کند اشکال دارد؟


اشکالی ندارد.

۹۹۵ بازدید