pic
pic

صلاة المسافر - جلسه 54

ادامه مناقشه بر اقوال وارده درباره فحص در شبهات موضوعیه
بررسی مسئله ششم صلاة المسافر درباره نحوه اثبات مسافت شرعی
بحث اول: بررسی طرق فحص در اثبات مسافت
تبیین نظریه محقق نایینی(ره) و دلایل آن
تبیین نظریه محقق اصفهانی(ره) و ادله ایشان
تایید نظریه محقق نایینی، اصفهانی و لنکرانی از منظر مختار

دیدن درس...
۲,۹۱۳ بازدید

صلاة المسافر - جلسه 53

نکته اول: تبیین دو قول در وجوب و عدم وجوب فحص در شبهات موضوعیه
نکته دوم: تبیین نظر مختار درباره عدم وجوب فحص در شبهات موضوعیه
مناقشه بر اقوال وارده درباره فحص در شبهات موضوعیه
تایید نظریه مشهور از منظر مختار
پذیرش دلیل سوم شیخ انصاری(ره) بر وجوب فحص
تبیین نظر نهایی در مسئله پنجم کتاب العروة الوثقی

دیدن درس...
۲,۷۸۸ بازدید

صلاة المسافر - جلسه 52

ادامه بررسی مسئله پنجم صلاة المسافر درباره شک در تحقق مسافت شرعی
ادامه بررسی دلیل دوم بر وجوب فحص در شبهات موضوعیه
مناقشه مرحوم خوئی(ره) بر دلیل دوم
دلیل سوم: موضوع وجوب قصر، مسافت واقعی و نفس الامریه است
مناقشه بر دلیل سوم از منظر محقق بروجردی(ره)
مناقشه بر اشکالات محقق بروجردی از منظر مختار

دیدن درس...
۲,۶۴۷ بازدید

صلاة المسافر - جلسه 51

ادامه بررسی مسئله پنجم صلاة المسافر درباره شک در تحقق مسافت شرعی و لزوم یا عدم لزوم فحص
بررسی دلیل سوم قول به عدم وجوب فحص در شبهات موضوعیه
تبیین چند نکته درباره دلیل سوم قول به عدم وجوب فحص و دلایل دیگر
بررسی ادله قائلین به وجوب فحص در شبهات موضوعیه
دلیل اول و مناقشه بر آن از منظر محقق خویی(ره)
دلیل دوم و مناقشه بر آن از منظر برخی از محققین

دیدن درس...
۲,۷۹۰ بازدید