pic
pic

صلاة المسافر - جلسه 48

ادامه بررسی مسئله پنجم صلاة المسافر کتاب تحریر الوسیله
تبیین دو قول در شک در تحقق مسافت شرعی
تبیین چهار راهکار اجتهادی فتوای محقق یزدی(ره) بر «بقی علی التمام»
تبیین مناقشه محقق بروجردی(ره) در جریان استصحاب عدم تحقق مسافت شرعی
تبیین نظر برخی از محققین در مورد استصحاب در مقام
تبیین راهکار سوم یا راهکار حکمی، نسبت به فتوای به «بقی علی التمام»

دیدن درس...
۲,۴۸۱ بازدید

صلاة المسافر - جلسه 47

یادآوری مباحث گذشته
بررسی اجمالی مسئله پنجم بحث صلاة المسافر از کتاب تحریر الوسیله
تبیین فروع سه مسئله سوم، هفتم و دهم از کتاب العروة الوثقی
بررسی تفصیلی فروع مسئله پنجم بحث صلاة المسافر از کتاب تحریر الوسیله
بررسی فرق مسئله پنج تحریر الوسیله و مسئله سه العروة الوثقی درباره صلاة مسافر
تبیین چهار راهکار اجتهادی فتوای محقق یزدی(ره) بر «بقی علی التمام»

دیدن درس...
۲,۵۵۳ بازدید

صلاة المسافر - جلسه 46

ادامه بررسی دلیل چهارم صاحب جواهر(ره) برای تفصیل؛
تبیین وجوه احتیاط وجوبی صاحب جواهر(ره) از منظر مختار؛
تبیین نظر محقق نایینی(ره) درباره بلاد عظیم، ضمن سه مطلب؛
جمع بندی مباحث درباره بلد عظیم از منظر مختار؛
مناقشه بر نظر محقق اصفهانی(ره) از منظر مختار؛

دیدن درس...
۲,۴۴۱ بازدید

صلاة المسافر - جلسه 45

ادامه بررسی مسئله چهارم صلاة المسافر کتاب تحریر الوسیله درباره مبدأ محاسبه مسافت؛
یادآوری مستندات محقق خویی درباره مبدأ مسافت؛
مناقشه بر دلیل محقق خویی(ره) از منظر مختار؛
بررسی دلائل احتمالی صاحب جواهر(ره) برای تفصیل؛
مناقشه صاحب جواهر(ره) بر سه دلیل احتمالی؛
دلیل چهارم صاحب جواهر(ره)؛

دیدن درس...
۲,۳۱۶ بازدید