pic
pic

صلاة المسافر - جلسه 52

ادامه بررسی مسئله پنجم صلاة المسافر درباره شک در تحقق مسافت شرعی و لزوم یا عدم لزوم فحص
بررسی دلیل سوم قول به عدم وجوب فحص در شبهات موضوعیه
تبیین چند نکته درباره دلیل سوم قول به عدم وجوب فحص و دلایل دیگر
بررسی ادله قائلین به وجوب فحص در شبهات موضوعیه
دلیل اول و مناقشه بر آن از منظر محقق خویی(ره)
دلیل دوم و مناقشه بر آن از منظر برخی از محققین

دیدن درس...
۳,۲۷۶ بازدید

صلاة المسافر - جلسه 51

ادامه بررسی مسئله پنجم صلاة المسافر درباره شک در تحقق مسافت شرعی و لزوم یا عدم لزوم فحص
تبیین ادله قائلین به عدم وجوب فحص در شبهات موضوعیه
مناقشات بر دلیل اول و دوم از منظر فقها
بررسی قید محقق نایینی(ره) بر عدم وجوب فحص در شبهات موضوعیه
پذیرش دلیل دوم از منظر مختار
لزوم کسب معرفت امام علی(عليه السلام) در ایام و لیالی پر برکت قدر

دیدن درس...
۲,۹۸۴ بازدید

صلاة المسافر - جلسه 50

ادامه بررسی مسئله پنجم صلاة المسافر درباره شک در تحقق مسافت شرعی
بررسی یک سوال درباره وجوب یا عدم وجوب فحص و اختبار در شبهات موضوعیه
بررسی لزوم و عدم لزوم فحص در شبهات موضوعیه، ضمن دو مطلب
هشت مورد از موارد وجوب و سه مورد از موارد عدم وجوب فحص در شبهات موضوعیه نزد مشهور
بررسی اقوال فقها درباره فحص در شبهات موضوعیه، ضمن هشت قول
تبیین چند نکته درباره اولویت ادعیه در لیالی پر برکت قدر

دیدن درس...
۳,۱۱۴ بازدید

صلاة المسافر - جلسه 49

ادامه بررسی مسئله پنجم صلاة المسافر کتاب تحریر الوسیله
تبیین راهکار چهارم نسبت به فتوای بقی علی التمام
بیان فرق و امتیاز راهکار چهارم با راهکار سوم، دوم و اول از منظر مختار
بررسی دو راهکار اجتهادی دیگر نسبت به فتوای «بقی علی التمام»
بررسی استفاده از اطلاقات روایی در موارد شک در مقام
بررسی مسائل دیگر کتاب العروة الوثقی

دیدن درس...
۲,۵۶۴ بازدید