مقدمه اصول ، جلسه 20

lessonsSpliter

نتیجه مباحث گذشته
مقاصد الشریعه و ارتباط آن با علم اصول
عدم توجه ائمه اطهار (علیهم السلام) به بحث مقاصد الشریعه
اختلاف در تعداد مقاصد الشریعه
تفاوت بین بحث مقاصد الشریعه و ملاکات احکام

مقدمه اصول ، جلسه 19

lessonsSpliter

خلاصه مباحث گذشته
کلام مرحوم شهید صدر (رحمه‌الله) و بررسی آن
ادامه بررسی کلام مرحوم خوئی (رحمه‌الله)
کلام مرحوم اصفهانی (رحمه‌الله)
کلام مرحوم صاحب منتقی الاصول (رحمه‌الله) و بررسی آن
بیان نظریه مختار در فرق بین قواعد فقهی و اصولی

مقدمه اصول ، جلسه 18

lessonsSpliter

کلام مرحوم خوئی(رحمه‌الله)
بررسی کلام مرحوم خوئی(رحمه‌الله)
بررسی کلام مرحوم نائینی(رحمه‌الله)
بازگشت به بیان کلام مرحوم خوئی(رحمه‌الله)
بررسی کلام مرحوم خوئی

مقدمه اصول ، جلسه 17

lessonsSpliter

خلاصه مباحث گذشته
کلام مرحوم نائینی(رحمه الله) در ابتدای مباحث اصول
کلام مرحوم نائینی(رحمه الله) در بحث استصحاب
بررسی کلام مرحوم نائینی(رحمه الله)
بررسی کلام مرحوم والد معظم(رحمه الله)
بازگشت به بیان کلام مرحوم نائینی(رحمه الله)
بررسی کلام مرحوم نائینی(رحمه الله)

مقدمه اصول ، جلسه 16

lessonsSpliter

حدیث اخلاقی هفته
لزوم حفظ زبان در گفتار، خصوصاً در مورد بزرگان
لزوم انس با مرگ و آماده بودن برای آن
احتمالات در عبارت «علم مکنون»
نظریه مختار
نکته‌ای راجع به شبهات موضوعیه
برخی اشکالات نسبت به تعریف مختار

مقدمه اصول ، جلسه 15

lessonsSpliter

خلاصه مباحث گذشته
ادامه بیان نتایج تعریف مختار (شمول شبهات موضوعیه و حکمیه)
بررسی کلام مرحوم صاحب منتقی(ره)
بازگشت به بیان مرحوم صاحب منتقی(ره) و بررسی‌ آن
اشکال و جواب
داخل بودن شبهات موضوعیه در اصول عملیه، طبق تعریف مختار
بازگشت به بیان نتایج تعریف مختار (جامع و افراد و مانع اغیار بودن)
تفاوت بین علم اصول و قواعد فقهیه و بررسی آن‌ها

مقدمه اصول ، جلسه 14

lessonsSpliter

خلاصه مباحث گذشته
ادامه بیان تعریف مختار در علم اصول
تعریف مختار و نتایج آن

مقدمه اصول ، جلسه 13

lessonsSpliter

لزوم ترسیم مسیر حرکت علمی، در تعریف یک علم
اشکال و جواب
نقدی دیگر به تعریف مرحوم امام
تعریف نهم (مرحوم صاحب منتقی)
نقد و بررسی تعریف نهم
تعریف دهم (شهید صدر)
تعریف مختار نسبت به علم اصول

مقدمه اصول ، جلسه 12

lessonsSpliter

ادامه بیان تعریف هفتم (محقق اصفهانی)
نقد و بررسی تعریف هفتم
تعریف هشتم (مرحوم امام خمینی)
نقد و بررسی تعریف هشتم
جمع‌بندی بحث
تعاریف علمای عامه

(صفحه 1 از 3)