تنبیهات استصحاب ، جلسه 105

lessonsSpliter

ادامه بحث استصحاب زمانیات
اقسام شبهات متصوره در قسم دوم زمانیات
بررسی جریان استصحاب در هرکدام از موارد شبهه
دیدگاه محقق نائینی در شبهات حکمیه
اشکال دوم به تفصیل مرحوم شیخ و محقق آخوند
جواب استاد معظم به اشکال دوم

حجيّت خبر واحد ، جلسه 97

lessonsSpliter

بررسی بیان دوّم و سوّم دلیل عقلی در حجیّت خبر واحد

بحث برائت ، جلسه 1

lessonsSpliter

سیر تاریخی بحث اصول عملیه
بیان مرحوم فاضل تونی در مورد ادله عقلیه
بیان حکم واقعی و ظاهری


عام و خاص ، جلسه 14

lessonsSpliter

تمسک به عام در شبهات مصداقیه در مخصص منفصل و متصل

بحث برائت ، جلسه 2

lessonsSpliter

تقسیم حکم به ظاهری و واقعی
تفاوت دليل اجتهادی و فقاهتی
تفاوت مجتهد، فقيه، قاضی، حاکم شرع


بحث اخلاقي: مذمت حسادت در معارف ديني ، جلسه 28

lessonsSpliter

يكي از مسائل مهمي كه انسان بايد در زندگي خودش به آن توجه داشته باشد، مسئله‌ي حسادت است. حسادت صفتي است كه ما وقتي در روايات ملاحظه مي‌كنيم، به عنوان بدترين صفات اخلاقي مطرح شده است. در بعضي از تعابيري كه از اميرالمؤمنين(عليه السلام) وارد شده به عنوان شرّ الامراض، بدترين مرض‌هاي نفساني مطرح شده است

صلاة المسافر ، جلسه 2

lessonsSpliter

بررسی دو اختلاف در دلالت آیه 101 نساء
بررسی مفردات آیه 101 نساء
بخش اول: بررسی فراز «و إذا ضربتم فی الأرض» از منظر مشهور مفسرین
بخش دوم: بررسی فراز «فلیس علیکم جناحٌ»
بخش سوم: بررسی فراز «أن تقصروا من الصلاة»
بخش چهارم: بررسی فراز «ان خفتم ان یفتنکم الذین کفروا» ضمن دو بحث

مفاهیم ، جلسه 29

lessonsSpliter

مفهوم وصف - مقدمات بحث

عام و خاص ، جلسه 50

lessonsSpliter

دوران خاص بین نسخ و تخصیص و صور رابعه