pic
pic

İslam dininin elm, bilik və savada təkidi

Xəbərin xülasəsi :
İslam dininin elm və bilik barəsində olan tövsiyələri və çağırışları kimi heç bir məktəb və quruluş təkid etməmişdir. Qurani-kərimdə və çox-çox rəvayətlərdə həzrət Peyğəmbərdən və məsum İmamlardan (əleyhimussəlam) elm və biliyin əzəməti və vacibliyi barəsində çoxlu təkidlər vardır

Bismilləhir-Rahmənir-Rahim

İslam dininin elm, bilik və savada təkidi

Heç bir din və ya quruluşda elm, bilik və savada İslamdini qədər ehtiram və əzəmətə qail olmamışdır; İslam dininin elm və bilikbarəsində olan tövsiyələri və çağırışları kimi heç bir məktəb və quruluş təkid etməmişdir.Qurani-kərimdə və çox-çox rəvayətlərdə həzrət Peyğəmbərdən və məsum İmamlardan(əleyhimussəlam) elm və biliyin əzəməti və vacibliyi barəsində çoxlu təkidlərvardır.

Qurani-kərimMücadilə surəsinin 11-ci ayəsində elmin əhəmiyyəti və alimin dərəcəsi və məqamınınüstünlüyünə işarə edib buyurur:

"يَرْفَعِاللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجاتٍ"

"Allah taala,iman gətirən və elm əldə edən kəslərə əzəmətli dərəcələr bəxş etmişdir."

“Dərəcələr” sözü buradamütləq surətdə və qeydsiz gəlmişdir və bu da onların yüksək məqamını göstərir.Bu şərafətli ayənin təfsirində Əbu-Zər (Allah ruhunu şad etsin) həzrət Peyğəmbərdən(sallallahu əleyhi və alih) belə nəql edir ki, buyurdu: “Ey Əba-Zər! Elm öyrənənşəxsi Allah-taala, mələklər və peyğəmbərlər sevirlər və elmi ancan səadət əhlisevər. Belə olan surətdə elm tələb edən insan Qiyamət günü xoşbəxtdir. Evindənelm öyrənmək niyyəti ilə xaric olan kəsə, Allah-taala hər qədəminə Bədrdöyüşündə şəhid olmuş şəhidlərdən birinin savabını yazar, elm sevən və tələb edənşəxs Allahın dostudur. Elmi sevən şəxsə behest vacib olar, belə insan gecə vəgündüz Allahın razılığında olar və dünyadan gedərkən Kövsər bulağından içər vəbehest meyvələrindən meyl edər və cənnətdə həzrət Xızrın (əleyhissəlam) rəfiqiolar. Sonra Həzrət buyurdu: Bütün bu fəzilətlər bu mübarək ayənin mənasından ələgəlir ki, buyurur:

«يَرْفَعِاللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجاتٍ‏».

Başqa bir ayədə alimlərinvə əhli-elmin məqamına işarə buyurur:

 "هَلْ يَسْتَوِيالَّذينَ يَعْلَمُونَ وَ الَّذينَ لا يَعْلَمُونَ "

"Görəsən,bilik sahibi olanlarla bilməyənlər eyni ola bilərlərmi?!"

Həzrət Peyğəmbər(sallallahu əleyhi və alih) buyurdu:

"مَنطَلَبَ العِلمَ فهُوَ کالصّائمِ نَهارَهُ ، القائمِ لَیلَةُ ، وإنَّ بابا مِنَالعِلمِ یَتَعَلَّمُهُ الرَّجُلُ خَیرٌ لَهُ مِن أن یَکونَ أبو قُبَیسٍ ذَهَبافأنفَقَهُ فی سَبیلِ اللّه"

"Hər kəs elmardınca gedərsə, günlərini oruc tutub gecələrini ibadət edən şəxs misalındadır.Əgər bir kəs bir bab elm öyrənərsə, bu, onun üçün Əbu Qubeys dağı qədər qızılıAllah yolunda ehsan etməkdən daha üstündür."

Həmçinin Həzrət Peyğəmbər(sallallahu əleyhi və alih) buyurdu:

"طالِبُالعِلمِ طالِبُ الرَّحمَةِ ،طالِبُ العِلمِ رُکنُ الإسلامِ ، ویُعطى أجرَهُ مَعَالنَّبِیّینَ "

"Elm axtaranrəhmət axtaran kimidir, elm axtarmaq İslamın rüknüdür və belə şəxsin mükafatıpeyğəmbərlərin öhdəsinədir."

Eləcə də bəzi rəvayətlərəəsasən, Həzrət Peyğəmbər (sallallahu əleyhi və alih) buyurdu:

"إنَّطـالِبَ العِلمِ تَـبسُطُ لَـهُ الـمَلائکَةُ أجـنِحَتَها وتَستَغفِرُ لَهُ"

"Elm axtaranşəxsin ayaqları altına mələklər öz qanadlarını salar və Allahdan onun üçünbağışlanmaq istəyərlər."

Həzrət İmam Sadiq əleyhissəlambuyurur:

"فَضْلُالْعَالِمِ عَلَى الْعَابِدِ كَفَضْلِ الْقَمَرِ عَلَى سَائِرِ النُّجُومِلَيْلَةَ الْبَدْر "

"Alimin abidənisbət üstünlüyü, on dörd gecəlik ayın işığının göydəki ulduzların işığı kimiaşkardır."

Elmvə biliyin fəzilətləri barəsində onlarla digər rəvayətlər vardır ki, bütün bunlarinsanları elm kəsb etməyə sövq edir.

Əmək,çalışmaq və fəaliyyət etmək barəsində də İslam dininin təkidləri çoxdur və tənbəlvə passiv insanları dinimiz məzəmmət edir.

İltimasi dua!

 

727 Görüş