pic
pic

Aşura hadisəsinin təhlillərindən (ardı)

Xəbərin xülasəsi :
Təbəri öz tarix kitabında yazır: “(Yezid bu şerini deyərək) öz küfrünü və şirkini açıq-aşkar izhar etdi... Bunun mənası İslam dinindən xaric olmaqdır. Belə sözləri dilə gətirən şəxs Allah-taalaya, Onun dininə, kitabına və Peyğəmbərinə (sallallahu əleyhi və alih) heç bir rəğbəti yoxdur. Nə Allaha iman gətirmişdir, nə də Allah tərəfindən gələn vəhyə. Amma ən şiddətli həlakət və ən əzəmətli haqsızlıq (Yezidin) Rəsuləllahın (sallallahu əleyhi və alih) qızı Fatimənin və Əlinin oğlu Huseynin qanını tökməsidir

Bismilləhir-Rahmənir-Rahim

Aşura hadisəsinin təhlillərindən

Təbəri öztarix kitabında yazır: “(Yezid bu şerini deyərək) öz küfrünü və şirkiniaçıq-aşkar izhar etdi... Bunun mənası İslam dinindən xaric olmaqdır. Beləsözləri dilə gətirən şəxs Allah-taalaya, Onun dininə, kitabına və Peyğəmbərinə(sallallahu əleyhi və alih) heç bir rəğbəti yoxdur. Nə Allaha iman gətirmişdir,nə də Allah tərəfindən gələn vəhyə. Amma ən şiddətli həlakət və ən əzəmətlihaqsızlıq (Yezidin) Rəsuləllahın (sallallahu əleyhi və alih) qızı Fatimənin vəƏlinin oğlu Huseynin qanını tökməsidir. Huseyn ibn Əlinin (əleyhiməssəlam) Peyğəmbər(sallallahu əleyhi və alih) yanında olan mövqesi, dini məqamı və fəziləti,həzrət Peyğəmbərin (sallallahu əleyhi və alih) onun və qardaşı barəsində –“Cənnət əhlinin cavanları” – deyə, şəhadət verməsi məlum olduğu halda (onuqətlə yetirmək) Allah-taalaya hörmətsizlik və Onun dininə küfr etmək,Peyğəmbərinə (sallallahu əleyhi və alih) ədavət bəsləmək, Əhli-Beyti iləvuruşaraq hörmətini sındırmaq deməkdir. Həzrət Huseyni (əleyhissəlam) qətləyetirməklə sanki dini olmayan kafir insanları qətlə yetirmişdir. Nə Allahınəzabından qorxmuş və nə də intiqamından çəkinmişdir. Ona görə də Allah-taalaonun ömrünü azaltmış, səltənətini aradan aparmış, nəslini və kökünü kəsmişdir. Mürtəkibolduğu bu günah və məsiyətə görə, Allah-taala ona öz qazandığı əzab və cəza təyinetmişdir.”[1]

Beləliklə,Allah-taala ilə düşmənçilik edən bu üç cinayətkara hörmətlə yanaşan bir insanınecə müsəlman adlandırmaq olar? Allaha, Onun Rəsuluna (sallallahu əleyhi vəalih) və şərafətli Əhli-Beytinə (əleyhimussəlam) qarşı zülm və cəfanı rəvabilən kəslərin Qurani-kərimə və Peyğəmbərin (sallallahu əleyhi və alih)sünnəsinə vəfa etmələri qəbuledilməzdir. Odur ki, həzrət Əmirəl-möminin(əleyhissəlam) daimən öz arxadaşlarına buyurardı:

"فَوَالَّذِي فَلَقَ الْحَبَّةَ وَ بَرَأَ النَّسَمَةَ مَا أَسْلَمُوا وَ لَكِنِ اسْتَسْلَمُوا وَ أَسَرُّوا الْكُفْرَ فَلَمَّا وَجَدُوا أَعْوَاناًعَلَيْهِ أَظْهَرُوه"

“Toxumu cücərdən və insanı yaradan Allaha andolsun ki, (onlar) İslamı qəbul etməyiblər. Amma (qorxudan) təslim olublar (özlərini müsəlman kimi göstəriblər) (qəlblərində olan) küfrü  gizlədiblər. Küfrə yardımçı tapanzaman onu üzə çıxartdılar.”[2]

 

[1] “TarixiTəbəri”, 8-ci cild, səh. 187

[2] “Nəhcul-bəlağə”, 16-cı məktub.

(ardı var)