pic
pic

Həzrət Ummul-Bənin əleyhissəlamın vəfat günü

Xəbərin xülasəsi :
Hicri-qəməri 1439-cu il cumadis-saniyə ayının 13-ü, miladi 2018-ci il mart ayının 2-si xanım Ummul-bənin əleyhasəlamın vəfat gününün ildönümüdür. Bu qəmli gün münasibətilə Əhli-beytə (əleyhimussəlam), İmam Sahib əz-zaman əleyhissəlama və bütün mömin və möminə bacı-qardaşlara təsəlli və başsağlığı deyirik

Bismilləhir-Rahmənir-Rahim

Həzrət Ummul-bənin

Hicri-qəməri 1439-cu il cumadis-saniyə ayının 13-ü, miladi 2018-ci il mart ayının 2-si xanım Ummul-bənin əleyhasəlamın vəfat gününün ildönümüdür. Bu qəmli gün münasibətilə Əhli-beytə (əleyhimussəlam), İmam Sahib əz-zaman əleyhissəlama və bütün mömin və möminə bacı-qardaşlara təsəlli və başsağlığı deyirik.

Həzrət Ummul bəninin (əleyhasəlam) əsl adı Fatimə bint Hizamdır. Həzrət Əli ibn Əbi Talibin (əleyhissəlam) əziz xanımı həzrət Fatiməi-Zəhra əleyhasəlamın şəhadətindən bir müddət sonra xanım Ummul bənin ilə ailə qurur.

Tarixdə bu qadının özünün anadan olduğu vaxt qeyd olunmayıb. Lakin onun böyük oğlu Həzrət Əbülfəzl Abbas (əleyhissalam) hicrətin 26-cı ilində dünyaya gəldiyi göstərilir. Bu qadın özünün əxlaqı, şücaəti, kəramətləri və isməti ilə tarix kitablarında tanınır. Tarix nişan verir ki, Ümmül Bənin Kərbəlada olmamışdır, lakin imam Hüseyn (əleyhissalam) Kərbəla səfərinə yola düşərkən o, dörd oğlunu- Abbas, Abdullah, Cəfər, Osman- öz əlləri ilə kömək üçün İmamla (əleyhissalam) göndərir. Kərbəla hadisəsindən sonra övladlarının şəhadət xəbərini eşitdikdə hamıdan çox imam Hüseynə (əleyhissalam) ağlayır və öz oğullarının ona fəda olmasına şad olur. Bu da onun imanının nə dərəcədə yüksək  olmasına işarədir. Ummul bənin həzrət İmam Huseyn (əleyhissəlam) və dörd oğlu üçün əzadarlıq edib növhə oxuyardı, belə ki, o Xanımın əzadarlığını görüb və qəmli-qəmli növhə oxumasını eşidənlər onunla həmnəva olardılar. Hətta deyilir ki, Əhli-beyt (əleyhimussəlam) ilə düşmənçilik edən insanlar da belə xanımın səsini eşitdikdə tab gətirməyib ağlayardılar. Xanım Ummul bəninin (əleyhasəlam) dəfn olunduğu məkan Mədinə şəhəri Bəqiy qəbristanındadır. Ruhu şad olsun!Iltimasi dua.

118 Görüş