pic
pic

Həzrət İmam Muhəmməd Təqi əleyhissəlamın təvəllüdü

Xəbərin xülasəsi :
Hicri-qəməri 1440-cı il rəcəb ayının 10-u, miladi tarixi 2019- cu il martın 16-ı həzrət İmam Muhəmməd Təqi əleyhissəlamın təvəllüd günün ağamız həzrət Vəliyyi-Əsr imam Zaman əleyhissəlama və xalqımızın mömin bacı-qardaşlarına təbrik və gözünüz aydın olsun deyirik!

Bismilləhir-Rahmənir-Rahim

Həzrət İmam Muhəmməd Təqi əleyhissəlamın təvəllüdü

Hicri-qəməri 1440-cı il rəcəb ayının 10-u, miladi tarixi 2019- cu il martın 16-ı həzrət İmam Muhəmməd Təqi əleyhissəlamın təvəllüd günüdür. Bu əziz və bərəkətli gün münasibəti ilə ilk növbədə Əhli-Beyt əleyhimussəlama və Ağamız həzrət Vəliyyi-Əsr imam Zaman əleyhissəlama, həmçinin dünya müsəlmanlarına və xüsusən xalqımızın mömin bacı-qardaşlarına təbrik və gözünüz aydın olsun deyirik! 

İltimas dua!


100 Görüş