pic
pic

Həzrət Zeynəbi-Kubranın (əleyhasəlam) vəfatı

Xəbərin xülasəsi :
Hicri-qəməri 1440-cı il rəcəb ayının 15-i, miladi 2019-cu il maptın 22-i Əhli-Beyt xanədanının ilk qız övladı, Kərbəla qiyamının davamçısı, müsibətlər anası həzrət Zeynəbi-Kubra əleyhasəlamın şəhadət simalı vəfatının ildönümüdür

Bismilləhir-Rahmənir-Rahim

Həzrət Zeynəbi-Kubranın (əleyhasəlam) vəfatı

Hicri-qəməri 1440-cı il rəcəb ayının 15-i, miladi 2019-cu il maptın 22-i Əhli-Beyt xanədanının ilk qız övladı, Kərbəla qiyamının davamçısı, müsibətlər anası həzrət Zeynəbi-Kubra əleyhasəlamın şəhadət simalı vəfatının ildönümüdür.

Qəm, qüssə, hüzn və müsibətlə qocalan Əmirəl-möminin Əli əleyhissəlamın bu dözümlü və istiqamətli qızı həzrət Seyyiduş-şuhədanın (əleyhissəlam) və Kərbəla şəhidlərinin adı yaşadıqca tarixdə yaşayacaqdır.

Bu əzəmətli və qüssəli gündə Ağamız Həzrət Sahib-əz Zaman əleyhissəlama təsəlli deyir və bütün şiələrə başsağlığı deyərək, Kərbəla aşiqlərinə münasib əməl, rəftar və həyat tərzi arzulayırıq.

108 Görüş