pic
pic

Mübarək Fitr bayramınızı təbrik edirik

Xəbərin xülasəsi :
Hicri qəməri 1440-cı il şəvval ayının 1-i, 2019-cu il iyun ayının 5-i ilə müsadifdir. Bu böyük və əzəmətli bayramı bütün müsəlmanlara, xüsusilə Əhli-Beyt (əleyhimussəlam) sevərlərinə ürəkdən təbrik deyir, gələcək günləri və həyatlarına Allah-taaladan bərəkət diləyirik!

Bismilləhir-Rahmənir-Rahim

Hicri qəməri 1440-cı il şəvval ayının 1-i, 2019-cu il iyun ayının 5-i ilə müsadifdir. Bu böyük və əzəmətli bayramı bütün müsəlmanlara, xüsusilə Əhli-Beyt (əleyhimussəlam) sevərlərinə ürəkdən təbrik deyir, gələcək günləri və həyatlarına Allah-taaladan bərəkət diləyirik!

İltimas dua!


829 Görüş