pic
pic

Həzrət imam Həsən Əsgəri əleyhissəlamın şəhadəti

Xəbərin xülasəsi :
Hizcri-qəməri 1441-ci il rəbiul-əvvəl ayının 8-i, miladi 2019-cu il noyabrın 6-sı həzrət Peyğəmbərin (sallallahu əleyhi və alih) nəvəsi, həzrət imam Sahib zamanın (əccələllahu təala fərəcəhuş-şərif) əziz atası, bütün övliya və övsiyanın sevimlisi həzrət imam Həsən ibn Əli Əsgəri əleyhissəlamın şəhadət günüdür

Bismilləhir-Rahmənir-Rahim

Həzrət imam Həsən Əsgəri əleyhissəlamın şəhadəti

Hizcri-qəməri 1441-ci il rəbiul-əvvəl ayının 8-i, miladi 2019-cu il noyabrın 6-sı həzrət Peyğəmbərin (sallallahu əleyhi və alih) nəvəsi, həzrət imam Sahib zamanın (əccələllahu təala fərəcəhuş-şərif) əziz atası, bütün övliya və övsiyanın sevimlisi həzrət imam Həsən ibn Əli Əsgəri əleyhissəlamın şəhadət günüdür. Bu böyük müsibəti Əhli-beyt əleyhimussəlama, xüsusən Həzrətin istəkli oğlu imam Məhdi əleyhissəlama, eləcə də bütün dini alimlərə və Əhli-beyti (əleyhimussəlam) sevənlərə təsəlli və başsağlığı deyirik.

Iltimas dua!
309 Görüş