pic
pic

Həzrət Zeynəbi-Kubranın (əleyhasəlam) vəfatı

Xəbərin xülasəsi :
Hicri-qəməri 1441-ci il rəcəb ayının 15-i, miladi 2020-ci il maptın 10-u Əhli-Beyt xanədanının ilk qız övladı, Kərbəla qiyamının davamçısı, müsibətlər anası həzrət Zeynəbi-Kubra əleyhasəlamın şəhadət simalı vəfatının ildönümüdür

Bismilləhir-Rahmənir-Rahim

Həzrət Zeynəbi-Kubranın (əleyhasəlam) vəfatı

Hicri-qəməri 1441-ci il rəcəb ayının 15-i, miladi 2020-ci il maptın 10-u Əhli-Beyt xanədanının ilk qız övladı, Kərbəla qiyamının davamçısı, müsibətlər anası həzrət Zeynəbi-Kubra əleyhasəlamın şəhadət simalı vəfatının ildönümüdür. Qəm, qüssə, hüzn və müsibətlə qocalan Əmirəl-möminin Əli əleyhissəlamın və həzrət Fatiməi-Zəhranın (əleyhasəlam) bu dözümlü və istiqamətli qızı həzrət Seyyiduş-şuhədanın (əleyhissəlam) və Kərbəla şəhidlərinin adı yaşadıqca tarixdə yaşayacaqdır. Səbir və təqva nümunəsi, Bəni Haşimin əqiləsi, Ali Əlinin abidəsi həzrət Zeynəbin (əleyhasəlam) bu əzəmətli və qüssəli gündə vəfat etməsini ağamız həzrət Sahib-əz Zaman əleyhissəlama təsəlli deyir və bütün şiələrə başsağlığı bildirərək, əziz mömin və möminə bacı-qardaşlara Kərbəla aşiqlərinə münasib əməl, rəftar və həyat tərzi arzulayırıq.