pic
pic

Həzrət Zeynəbi-Kubranın (əleyhasəlam) fəzilətlərindən

Xəbərin xülasəsi :
“Bibi! Həmd olsun Allah-təalaya sən heş bir kəsdən təhsil almadan alim məqamına nail olmusan və heç bir izaha ehtiyac duymadan idrak mərhələlərini aşıb ötmüsən”

Bismilləhir-Rahmənir-Rahim

Həzrət Zeynəbi-Kubranın (əleyhasəlam) fəzilətlərindən

Həzrət imam Əli ibn Huseyn əleyhissəlam həzrət Zeynəbi-Kubra əleyhasəlama xitabən bəyan edir:

"أَنْتِ بِحَمْدِ اللَّهِ عَالِمَةٌ غَيْرُ مُعَلَّمَةٍ فَهِمَةٌ غَيْرُ مُفَهَّمَة"

“Bibi! Həmd olsun Allah-təalaya sən heş bir kəsdən təhsil almadan alim məqamına nail olmusan və heç bir izaha ehtiyac duymadan idrak mərhələlərini aşıb ötmüsən”.

Mənbə: “Biharul-Ənvar”, cild-45, səh. 199