pic
pic

Həzrət imam Musa ibn Cəfərin (əleyhiməssəlam) şəhadət günü

Xəbərin xülasəsi :
Hicri-qəməri 1441-ci il rəcəb ayının 25-i, miladi 2020-ci il martın 20-si imamət və vilayət səmasının yeddinci parlaq ulduzu həzrət imam Musa ibn Cəfərin (əleyhiməssəlam) şəhadət günüdür

Bismilləhir-Rahmənir-Rahim

Həzrət imam Musa ibn Cəfərin (əleyhiməssəlam) şəhadət günü

Hicri-qəməri 1441-ci il rəcəb ayının 25-i, miladi 2020-ci il martın 20-si imamət və vilayət səmasının yeddinci parlaq ulduzu həzrət imam Musa ibn Cəfərin (əleyhiməssəlam) şəhadət günüdür. Bu böyük müsibəti ilk növbədə əza sahibi həzrət Sahib Zaman əleyhissəlama və həmçinin bütün Əhli-beyt (əleyhimussəlam) aşiqlərinə təsəlli və başsağlığı deyirik. Ümid edirik əzizlər bu qəmli-qüssəli gündə əqidəmizə uyğun şəkildə Əhli-beytin (əleyhimussəlam) və xüsusi olaraq həzrət imam Kazimin (əleyhissəlam) yad edilməsində və həqiqətlərin açarı olan dürəfşan kəlamlarından faydalanmaqda bacardıqları səyi göstərsinlər, inşa Allah...