pic
pic

İmam Kazim əleyhissəlamın hikmətli kəlamlarından

Xəbərin xülasəsi :
“Hikməti” nadanlara verməyin, çünki ona zülm edərlər və onu öz əhlindən əsirgəməyin, çünki onlara zülm etmiş olarsız
Bismilləhir-Rahmənir-Rahim

İmam Kazim əleyhissəlamın hikmətli kəlamlarından

لا تَمنَحُوا الجُهّالَ الحِکمَهَ فَتَظلِمُوها، وَ لا تَمنَعُوها اَهلَها فَتَظلِموُهُم

Mənbə: “Biharul-Ənvar”, cild-75, səh. 303

Həzrət imam Kazim əleyhissəlam buyurur:

“Hikməti” nadanlara verməyin, çünki ona zülm edərlər və onu öz əhlindən əsirgəməyin, çünki onlara zülm etmiş olarsız.

Bu cümlənin mənası budur ki, hər bir idrak sahibi danışarkən gərək diqqət etsin ki, onun dəyərli sözlərini qavrayan və ondan doğru yolda faydalanmaq istəyən varmı? Əgər yoxsa, o sözləri danışmağın da faydası yoxdur.

Necə deyərlər, dəyərli malına qiymət verməyənlərə onu dəyərsiz qiymətə satma, çünki bu halda özünə zərər etmiş olarsan...