pic
pic

Zil-həccə ayının 8-ci gününə məxsus əməllər

Xəbərin xülasəsi :
Zil-həccə ayının 8-ci günü “Tərviyə” günü adlanır. Bu gün oruc tutmağın savabı çoxdur. Hədisdə deyilir ki, həmin günün orucu altmış ilin kəffarəsidir

Bismilləhir-Rahmənir-Rahim

Zil-həccə ayının 8-ci gününə məxsus əməllər

1. Həmin gün qüsl etmək müstəhəbdir;

2. Zil-həccə ayının 8-ci günü “Tərviyə” günü adlanır. (Lüğətdə “səfərə su götürmək”, şəriətdə isə “hacıların həcc əməllərinəhazırlığı günü” mənasını daşıyır.) Bu gün oruc tutmağın savabı çoxdur. Hədisdə deyilir ki, həmin günün orucu altmış ilin kəffarəsidir.

Mənbə: “Məfatihul-cinan”, Şeyx Abbas Qummi, “Zil-həccə ayının əməlləri” bölümü