pic
pic

Həzrət imam Səccad əleyhissəlamın dürəfşan hədislərindən:

Xəbərin xülasəsi :
Mömin şəxsin məhəbbət və əlaqə ilə öz mömin qardaşının üzünə baxması ibadətdir

Bismilləhir-Rahmənir-Rahim

Həzrət imam Səccad əleyhissəlamın dürəfşan hədislərindən:

نَظَرُ الْمُؤْمِنِ فِى وَجْهِ أخِيهِ الْمُؤْمِنِ لِلْمَوَدَّهِ وَالْمَحَبَّهِ لَهُ عِبادَه

Mömin şəxsin məhəbbət və əlaqə ilə öz mömin qardaşının üzünə"

".baxması ibadətdir

Mənbə: Tuhəful-uqul, səh. 204; Biharul-ənvar, cild-78, səh. 140, hədis-3 

!İltimas dua