pic
pic

Ziyarət həzrət Fatimei-Zəhra əleyha səlam

Xəbərin xülasəsi :
Salam olsun sənə, ey imtahandan çıxan şəxs, Allah səni xəlq etdikdən sonra imtahan etdi və səni imtahanlar müqabilində səbirli gördü

Bismilləhir-Rahmənir-Rahim

Ziyarət həzrət Fatimei-Zəhra əleyha səlam

السَّلامُ عَلَيْكِ يَا مُمْتَحَنَةُ امْتَحَنَكِ الَّذِي خَلَقَكِ فَوَجَدَكِ لِمَا امْتَحَنَكِ صَابِرَةً أَنَا لَكِ مُصَدِّقٌ صَابِرٌ علی مَا أَتَى بِهِ أَبُوكِ وَ وَصِيُّهُ صَلَوَاتُ اللَّهِ عَلَيْهِمَا وَ أَنَا أَسْأَلُكِ إِنْ كُنْتُ صَدَّقْتُكِ إِلا أَلْحَقْتِنِي بتصديقیلَهُمَا لِتُسَرَّ نَفْسِي فَاشْهَدِي أَنِّي ظَاهِرٌ [طَاهِرٌ] بِوِلايَتِكِ وَ وِلايَةِ آلِ بَيْتِكِ صَلَوَاتُ اللَّهِ عَلَيْهِمْ أَجْمَعِينَ

Əssəlamu ələyki ya mum­təhənətum təhənəkillə­zi xələ­qək, fəvəcə­dəki li­məm təhə­nə­ki sabirəh, ənə ləki musəd­di­qun sabirun əla ma əta bihi əbuk, və vəsiyyuhu sələ­va­tul­lahi ə­ləy­hima, və ənə əs`əluki in kuntu səd­dəq­tuki illa əlhəq­tini bi­təsdiqi ləhuma litusərrə nəfsi, fəşhədi ənni zahi­run bivi­la­yə­tiki və vilayə­ti ali bəy­tik, sələ­vatul­la­hi ələyhim əc­məin.

Salam olsun sənə, ey imtahandan çıxan şəxs, Allah səni xəlq etdikdən sonra imtahan etdi və səni imtahanlar müqabilində səbirli gördü. Mən sənin uca məqamını təsdiqləyir, atan və onun canişininin (Allahın salamı olsun onlara) gətirdikləri müqabilində səbirliyəm. Biz səndən istəyirik ki, əgər səni təsdiq edənlərdən olsaq, mütləq bizim təsdiqimizi atan Rəsulullah (s) və onun canişini Əliyə (ə) çatdır ki, ürəyimi sevindirəsən. Şahid ol ki, mən ixlasla sənin və Əhli-beytinin (Allahın salamı olsun onların hamısına) vilayətinə sarılmışam.