سوال خود را بپرسید

۱۶ بهمن ۱۳۹۷ ساعت ۲۳:۲۷

اگر کسی از شخصی مبلغی جهت رفع احتیاج مالی قرض بگیرد، و بعد از مدتی، مبلغ اصلی همان دین را کاملا به وی مسترد نماید و جهت تضمین، امانتی به او به عنوان ضمانت بسپارد که بشرط استرداد آن باشد و شخص مورد نظر در آن تزویر نموده و مال را بگیرد و امانتی ندهد، و تقاضای مبالغ اضافه‌‌تری نماید، آیا از نظر شرعی حلال است یا حرام؟

پاسخ :


اگر قرض گرفته باشد، جایز نیست چیزی بیش از مقدار اولیه بگیرد و اگر به هر عنوان بگیرد ربا و حرام است.

کلمات کلیدی :

ربا دادن قرض ربا قرض ربوي

۱,۸۶۶