سوال خود را بپرسید

۲۶ تیر ۱۴۰۳ ساعت ۱۴:۰۹

اگر کسی از شخصی مبلغی جهت رفع احتیاج مالی قرض بگیرد، و بعد از مدتی، مبلغ اصلی همان دین را کاملا به وی مسترد نماید و جهت تضمین، امانتی به او به عنوان ضمانت بسپارد که بشرط استرداد آن باشد و شخص مورد نظر در آن تزویر نموده و مال را بگیرد و امانتی ندهد، و تقاضای مبالغ اضافه‌‌تری نماید، آیا از نظر شرعی حلال است یا حرام؟

کلمات کلیدی :

ربا دادن قرض ربا قرض ربوي

ادامه مطلب

۱,۸۶۷

۲۶ تیر ۱۴۰۳ ساعت ۱۴:۰۹

من از می‌‌خواهم از يک نفر 4 ميليون تومان پول بگيرم بذارم تو بانک براي وام، بعد پول آن شخص را بعد از دو ماه پس بدهم. حالا آن شخص ميگوید که آن پولش توی بانک هست و سود ميگيرد، اگر 4 ميليون بدهد به من 140 هزار تومان در اين دو ماه ضرر ميکند، گفته همان 140 هزار توماني که بانک بهش سود ميدهد، من هم به شما بدهم، ميخواستم بدانم اين سودي که من به او ميدهم، حرام است يا نه؟

کلمات کلیدی :

سود پول قرضی ربا دادن

ادامه مطلب

۲,۴۶۷