pic
pic
مشاهده خون حیض بعد از اذان مغرب در ماه رمضان
در تاریخ ۱۸ خرداد ۱۳۹۵ & ساعت ۱۰:۴۳

خانمي نيم ساعت بعد از اذان مغرب خون حيض مي بيند حال شک دارد قبل از اذان گرفتار حيض بوده يا نه . آيا روزه آن روز وي صحيح است ؟

روزه اش صحيح است.

۹۲۷ بازدید