بخش "وضو" - پرسش و پاسخ - پایگاه اطلاع رسانی آیت الله شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی
pic
pic
خشک بودن جاي مسح
در تاریخ ۲۴ تیر ۱۳۹۶ & ساعت ۱۴:۳۸

اگر قبل از کشيدن مسح، محل آن مقداري خيس باشد، چه حکمي دارد؟

بايد اول خشک نمايد.

۴۰۲ بازدید

انگشتر دست کردن هنگام وضو
در تاریخ ۲۴ تیر ۱۳۹۶ & ساعت ۱۳:۲۳

انگشتر دست كردن در هنگام وضو چه حكمي دارد؟

مانعي ندارد.

۳۵۸ بازدید

مقدار مراعات موالات در وضو
در تاریخ ۲۲ تیر ۱۳۹۶ & ساعت ۱۹:۰۰

آيا هنگام مسح پا يا سر در وضو، مي‌‌توان از محل وضو گرفتن دور شد؟يعني مثلا پس از شستن دست چپ، چند قدمي از محل شير آب دور شد و بعد مسح کشيد؟ اگر مي‌‌شود چند قدم؟

بلي مي‌‌توان دور شد و اندازه‌‌ي خاصي ندارد و شرط موالات در وضو به اين معناست که مسح به قدري تأخير نيفتد که عضو قبلي خشک شود. اگر فاصله کمتر از اين باشد اشکالي ندارد.

۲۹۲ بازدید

وضو و نماز براي شخص سانحه ديده
در تاریخ ۲۲ تیر ۱۳۹۶ & ساعت ۱۸:۴۸

اينجانب در اثر سانحه‌‌اي تصادف كردم و دستم شكسته و سردرد شديدي دارم. دست ديگر من هم درد شديدي دارد و نه مي‌‌توانم وضو بگيرم و نه مي‌‌توانم نماز بخوانم. بفرماييد چگونه وظيفه‌‌ام را انجام دهم؟

اگر آب براي شما ضرر دارد تيمم نمائيد و اگر ايستاده نمي‌‌توانيد، نشسته نماز بخوانيد.
در سجده هم اگر از گذاشتن کف دست روي زمين معذور هستيد، ترک آن(دست گذاشتن) اشکالي ندارد.

۳۰۷ بازدید

وضوي جبيره براي زخمي که خونريزي دارد
در تاریخ ۲۲ تیر ۱۳۹۶ & ساعت ۱۸:۲۰

اگر يكي از اعضاي وضو زخمي شود و بعد از مدتي خونريزي آن قطع شود، ولي طوري باشد كه اگر پارچه يا دستمال سفيدي روي آن بگذاري قرمز شود، آيا بايد وضوي جبيره گرفت يا نه؟
در وضوي جبيره آيا مي‌‌توان روي زخم را به جاي پارچه، مقداري نوار چسب زد كه آب به زخم نرسد و سپس وضو گرفت؟

در صورتي که به هيچ وجه خون بند نمي‌‌آيد بايد وضوي جبيره‌‌اي انجام داد.
بلي، چنانچه ممکن باشد مي‌‌توان با آب کر، مثل آب لوله کشي وضو گرفت، به اين صورت که موقع شستن اعضاء، در اثر آب کر خونابه بند مي‌‌آيد و لکن بعداً همانطور ادامه پيدا مي‌‌کند که در اين صورت بايد وضوي عادي و بدون جبيره انجام داد و نوارچسپ فائده ندارد و بايد پارچه پاکي روي زخم قرار داد و با رطوبت دست و آب وضو، آن را مسح کند و نوار چسب زدن و شستن کفايت نمي‌‌کند.

۳۰۶ بازدید