pic
pic
نماز در فضاي غصبي
در تاریخ ۲۱ تیر ۱۳۹۶ & ساعت ۱۸:۱۰

نماز خواندن در فضاي غصبي مثل بالكني كه در فضاي غصبي قرار دارد و يا فرشي كه روي زمين غصبي قرار دارد چگونه است؟

جائز نيست.

۵۴۶ بازدید

نماز زير سقف يا چادر غصبي
در تاریخ ۲۱ تیر ۱۳۹۶ & ساعت ۱۸:۰۹

نماز خواندن در زير سقف و چادر غصبي و يا خانه‌‌اي كه بعضي از ديوارهاي آن غصبي است چه حكمي دارد؟

اشکال ندارد.

۵۴۶ بازدید

کم نکردن اجاره بها در منازل سازماني
در تاریخ ۲۸ خرداد ۱۳۹۶ & ساعت ۱۵:۳۳

اينجانب ساکن منازل مسکوني سازماني هستم، ولي اجاره بهايي که بايستي کم شود، با اينکه پيگيري‌‌های زيادی کردم کسر نمی‌‌شود. آيا نماز اينجانب و ميهمانان اشکالی دارد يا خير؟

در فرض سؤال كه خود آنها كم نكرده‌‌اند، اگر اصل سكونت شما در آنجا قانوني است، نماز در آنجا اشكالي ندارد.

۵۵۹ بازدید

جلوتر ایستادن زن از مرد در نماز
در تاریخ ۲۵ شهریور ۱۳۹۲ & ساعت ۱۷:۵۵

جلوتر ايستادن مرد محرم يا نامحرم هنگام نماز نسبت به زن، نماز هر دو را باطل مي‌‌کند؟


جلو ایستادن مرد از زن نماز را باطل نمی‌‌کند، ولی اگر زن جلوتر از مرد باشد در صورتی که پرده بین آنها نباشد و به مقدار ده ذراع(حدود پنج متر) یا بیشتر فاصله هم نباشد، هرکدام که بعد از دیگری برای نماز ایستاده باشد نمازش باطل است و اگر هر دو با هم وارد نماز شده باشند، نماز هر دو (زن و مرد) باطل است. فرقی بین زن محرم ونامحرم نمی‌‌باشد.

۱,۱۲۴ بازدید