pic
pic
وضوی بانوان در معرض نامحرم
در تاریخ ۰۱ شهریور ۱۳۹۷ & ساعت ۱۸:۰۵

آیا وضوی بانوان در معرض نامحرم، موجب بطلان آن می‌شود؟


خیر موجب بطلان نیست اگر چه مرتکب حرام شده باشند.

۲۶۴ بازدید

مقدار مسح پا
در تاریخ ۰۱ شهریور ۱۳۹۷ & ساعت ۱۸:۰۳

مسح پا در وضو تا کجا باید باشد؟ (مفصل یا برآمدگی پا؟)


تا برآمدگی روی پا لازم است و بهتر آن است تا مفصل بین ساق و قدم باشد.

۲۶۱ بازدید

خشک بودن جاي مسح
در تاریخ ۲۴ تیر ۱۳۹۶ & ساعت ۱۴:۳۸

اگر قبل از کشيدن مسح، محل آن مقداري خيس باشد، چه حکمي دارد؟

بايد اول خشک نمايد.

۷۲۴ بازدید

انگشتر دست کردن هنگام وضو
در تاریخ ۲۴ تیر ۱۳۹۶ & ساعت ۱۳:۲۳

انگشتر دست كردن در هنگام وضو چه حكمي دارد؟

مانعي ندارد.

۶۲۷ بازدید

مقدار مراعات موالات در وضو
در تاریخ ۲۲ تیر ۱۳۹۶ & ساعت ۱۹:۰۰

آيا هنگام مسح پا يا سر در وضو، مي‌‌توان از محل وضو گرفتن دور شد؟يعني مثلا پس از شستن دست چپ، چند قدمي از محل شير آب دور شد و بعد مسح کشيد؟ اگر مي‌‌شود چند قدم؟

بلي مي‌‌توان دور شد و اندازه‌‌ي خاصي ندارد و شرط موالات در وضو به اين معناست که مسح به قدري تأخير نيفتد که عضو قبلي خشک شود. اگر فاصله کمتر از اين باشد اشکالي ندارد.

۵۷۵ بازدید