pic
pic
وظیفه پزشک در صورت اجبار بر تغییر جنسیت
در تاریخ ۱۶ شهریور ۱۳۹۰ & ساعت ۱۵:۳۵

اگر پزشکی به انجام عمل جراحی تغییر جنسیت مجبور شود (مثلاً شخصی بدون داشتن مجوز قانونی با تهدید پزشکی به صدمه زدن به وی یا خود، پزشک را مجبور به تغییر کند) در این صورت با توجه به اینکه حفظ نفس واجب است، وظیفه‌ی پزشک چه می‌باشد؟

چنانچه در مورد غیر شرعی اکراه یا اجبار شود، بر او گناهی نیست

۹۹۴ بازدید

تغییر جنسیت به خنثی
در تاریخ ۱۶ شهریور ۱۳۹۰ & ساعت ۱۵:۳۴

آیا شخص می‌تواند برای داشتن جنسیت و تغییر جنسیت قبلی، خنثی را به عنوان جنسیت مقصد انتخاب کند؟

چون این امر منجر به ترک برخی از واجبات و یا انجام برخی از محرّمات قهراً می‌شود، به جهت رعایت حق مولویت جایز نیست

۹۵۷ بازدید

کلید واژه ها: تغییر جنسیت
قراردادهای مشروط به جنسیت بعد از تغییر جنسیت
در تاریخ ۱۵ شهریور ۱۳۹۰ & ساعت ۱۷:۳۹

در قراردادهایی که جنسیت مطرح است (در قبل از انجام عمل، عقود و قراردادهایی بر حسب جنسیت صورت گرفته و بعد از مدتی جنسیت عوض شده است) تکلیف قراردادهای منعقده چیست؟ آیا خود به خود فسخ می‌گردند؟ در صورتی که رضایت متعاقب آن باشد چطور؟

در چنین قراردادهایی که در آن عنوان شرط است، با تغییر جنسیت، طرف دیگر می‌تواند از خیار تخلف شرط استفاده نماید.

۱,۲۳۰ بازدید

تکرار تغییر جنسیت
در تاریخ ۱۵ شهریور ۱۳۹۰ & ساعت ۱۷:۳۷

آیا تکرار تغییر جنسیت جایز است؟ (مثلاً زنی جهت انجام عمل جراحی اقدام می‌کند در انجام عمل شکست صورت می‌گیرد و خنثی می‌شود. مرتبه‌ی بعدی بر روی وی عمل انجام می‌شود. این دفعه عمل با موفقیت به اتمام می‌رسد و مرد می‌شود و بعد از مدتی زندگی کردن در جنسیت فعلی‌اش علایم نارضایتی نسبت به جنسیت خویش در وی مشاهده می‌شود و این دفعه جهت بازگشت به جنسیت قبلی‌اش، یعنی زن بودن خویش، اقدام می‌کند تکلیف چیست؟

در هر فرضی که ملاک جواز وجود داشته باشد جایز است، ولو مکرراً و از نظر احکام باید طبق عنوان جدید عمل شود

۸۴۵ بازدید

کلید واژه ها: تغییر جنسیت
قضاوت زن بعد از تغییر جنسیت
در تاریخ ۱۵ شهریور ۱۳۹۰ & ساعت ۱۷:۳۴

آیا زن بعد از تغییر جنسیت می‌تواند قاضی شود؟

آری، ملاک در شرطیت ذکورت در قاضی، در حین قضاوت است.

۸۵۴ بازدید