pic
pic
سقط جنين طبيعي
در تاریخ ۲۳ آذر ۱۳۹۵ & ساعت ۱۷:۵۴

مادري داروي گياهي يا شيميايي را به منظور سقط خورده است، لطفا پاسخ سؤالات ذيل را مرقوم بفرماييد.


1- مادر داروی گیاهی و یا شیمیایی به منظور سقط خورده است(با اطلاع و اذن یا امر شوهر)، دیه آن چه مقدار است و چه کسی باید بپردازد و به چه کسی باید بپردازد؟
الف) قبل از ولوج روح
ب) بعد از ولوج روح
ج) قبل از کامل شدن

 پاسخ: مقدار دیه  قبلا معین شد و مباشر سقط که دارو را با علم و عمد خورده است، ضامن پرداخت دیه به سائر ورثه که در فرض سؤال شوهر است بدهد و یا شوهر او را إبراء کند.
البته در فرض سؤال، اطلاع و عدم اطلاع و حتی امر و نهی شوهر در مقدار دیه و ارث بردن از دیه تأثیری ندارد.

 2- در تمام موارد بالا  حکم چیست اگر مادر به در خواست زوج سقط کرده است؟
  پاسخ: همان حکم است و درخواست و امر شوهر در مقدار دیه و ارث آن تاثیری ندارد.

3-  اگر پزشک به درخواست والدین این کار را انجام دهد. اصولا در موارد بالا دیه دارد و اگر دارد احکام آن در فروض بالا چیست؟
 پاسخ: در تمام موارد بالا دیه مقدر شده را دارد که در فرض سوال پزشک مباشر باید دیه را به پدر و مادر  که خودشان برای سقط اقدام کرده اند بدهد و یا آنها پزشک را ابراء کنند.
اینکه پدر و یا مادر خود اقدام میکنند مسقط حق دیه نیست مگر اینکه قبل از اقدام پزشک از آنها بخواهد حق خود نسبت به دیه را ابراء کنند و آنها هم ابراء کنند.

4- مادر دارویی به قصد مداوای خود مصرف کرده است و دارو منجر به سقط جنین شده است ! خکم دیه در فرضهایی بالا  چیست؟
 پاسخ: اگر مادر می دانسته است که دارو این اثر را دارد و لو برای حفظ جان خودش مجبور بوده است بخورد ولی باید دیه جنین را به ورثه دیگر جنین که پدر است بدهد و یا او را راضی کند.
اما اگر مادر نمی دانسته است دیه بر عهده کسی است که دارو را تجویز کرده است.

5 - مادر داروی گیاهی و یا شیمیایی به منظور سقط خورده است (بدون  اطلاع و یا امر شوهر) دیه آن چه مقدار است و چه کسی باید بپردازد و به چه کسی باید بپردازد؟
  پاسخ: دیه آن همان مقدار پیش گفته است که باید به پدر جنین پرداخت شود و یا او ابراء کند.

6- مادر داروی گیاهی و یا شیمیایی به منظور سقط خورده است (با اطلاع و اذن شوهر اما بدون اجبار او) دیه آن چه مقدار است و چه کسی باید بپردازد و به چه کسی باید بپردازد؟
  پاسخ: دیه آن همان مقدار پیش گفته است که باید به پدر جنین پرداخت شود و  امر و اطلاع او تاثیری در قضیه ندارد  و یا او ابراء کند.

7- مادر داروی گیاهی و یا شیمیایی به منظور سقط خورده است (با اطلاع وامر و اجبار شوهر اما دخالت فیزیکی و عمل خارجی نداشته است) دیه آن چه مقدار است و چه کسی باید بپردازد و به چه کسی باید بپردازد؟
  پاسخ: دیه آن همان مقدار پیش گفته است که باید به پدر جنین پرداخت شود- و  امر و اطلاع و حتی اجبار او تا وقتی عمل خارجی نباشد-  تاثیری در قضیه ندارد  و یا او ابراء کند.

8- مادر داروی گیاهی و یا شیمیایی به منظور سقط خورده است (با اطلاع وامر و اجبار شوهرو دخالت فیزیکی و عمل خارجی داشته است) دیه آن چه مقدار است و چه کسی باید بپردازد و به چه کسی باید بپردازد؟
 پاسخ: اگر اجبار از ناحیه زوج باشد به اینکه دارو را به او خورانده است دیه مقدره را باید شوهر به زن بدهد و یا او را راضی کند. اما اگر زن هم همکاری کرده است و کاملا مجبور نبوده است حکم مسائل قبل را دارد.

9- ترس مادر از حاملگی موجب سقط جنین شده است حکم دیه در فروض بالا چیست؟
 کسی که او را ترسانده است باید دیه مقدره را بدهد.

10- ایا رعایت برنامه های کشوری، فقر، تعدد فرزندان میتواند مجوز سقط جنین باشد؟
 خیر این امور نمی تواند مجوز سقط جنین شود.

11- اگر کسی به این علل اقدام به سقط جنین کرد حکم دیه آن در فروض بالا چیست؟
 پاسخ: به هر علتی اگر سقط جنین صورت گرفت کسی که مباشر سقط است باید دیه مقدره را به ورثه جنین بپردازد و یا آنها را راضی کند.

 سوال کلی
الف) در کلیه موارد بالا تشخیص و رای چه کسی ملاک عمل خواهد بود؟
  پاسخ: ملاک رای و نظر کسی است که مباشر سقط است. البته اگر اختلاف شد و تشخیص با مصالحه امکان نداشت باید به حکم مجتهد جامع الشرائط راضی شوند.

ب) در صورت تعارض بین نظرات چه باید کرد؟
  پاسخ: اگر مصالحه ممکن نشد مرافعه شرعیه لازم است.

ح) در این موارد ایا دیه مباشر و معاون قابل طرح است؟
  پاسخ: در تمام موارد دیه به عهده مباشر است  و دیه را نباید معاون بپردازد.

د) اگر دیه دو قلو یا چند قلو باشد در مقابل هر قل دیه مستقل واجب است؟
  پاسخ: بلی دیه هر قل مستقل محاسبه می شود.
 

۷۸۳ بازدید

حکم إهداي تخمک
در تاریخ ۲۹ مهر ۱۳۹۵ & ساعت ۱۶:۱۲

آيا مي‌‌شود از خانم مجرد يا بيوه‌‌اي كه قبلا تخمك إهدا كرده است، پس از عقد شرعي از تخمك‌‌هاي قبل از عقد آن خانم استفاده كرد؟ يا بايد إهداي تخمك(گرفتن تخمك) پس از عقد باشد؟


از ادله استفاده می‌‌شود که باید در حین تلقیح، زوجیت برقرار باشد. بنابراین در فرض سؤال؛ چنانچه در حین تلقیح، زوجیت برقرار باشد اشکالی ندارد.

۱,۱۹۷ بازدید

تلقیح مصنوعی و حکم فرزند و ارث او
در تاریخ ۱۰ آذر ۱۳۹۲ & ساعت ۱۹:۳۱

حکم تلقيح مصنوعي دو بيگانه که هر دو يا صاحب نطفه آگاه به اين امر باشند چيست؟
آيا فرزند به دنيا آمده در حکم ولدالزنا است؟
وضعيت نفقه، حضانت و ارث آن چگونه است؟


تلقیح مصنوعی اسپرم مرد در رحم غیر همسر، و یا تلقیح اسپرم مرد با تخمک زن نامحرم و وارد کردن آن در رحم همسر یا غیر همسر جایز نیست.

لیکن اگر اين كار صورت گرفت، فرزند به مرد صاحب اسپرم و زن صاحب تخمك تعلّق دارد، و حلال زاده است و از آنها ارث می‌برد و نسبت بچه با زنى كه در رحم او پرورش يافته، نسبت فرزند عرفى است و همه احكام فرزند عرفى از قبيل محرم بودن و غيره را دارد.

۱,۰۳۷ بازدید

جریان عقد موقت برای تلقیح مصنوعی
در تاریخ ۱۰ آذر ۱۳۹۲ & ساعت ۱۷:۵۶

براي خانمي که حامله نميشود و ميخواهد تخمکي از خانم ديگر هديه بگيرد (با عمل جراحي) تا با اسپرم شوهرش در شرايط آزمايشگاهي لقاح داده شود و بعد در رحم خانمي که حامله نميشود جاگذاري شود. آيا نياز به جاري شدن صيغه بين شوهر و شخص هديه دهنده تخمک هست؟


ترکیب تخمک زن و مردی که با هم زن وشوهر نیستند وتلقیح آن در رحم همسر مرد جایز نیست لیکن اگر اين كار صورت گرفت،  فرزند به مرد صاحب اسپرم و زن صاحب تخمك تعلّق دارد و حلال زاده است و از آن ها ارث می برد و نسبت بچه  با زنى كه در رحم او پرورش يافته، نسبت فرزند عرفى است و همه احكام فرزند عرفى از قبيل محرم بودن و غيره را دارد.
اگر مرد با زن صاحب تخمک درصورتی که زن شوهر نداشته باشد صیغه محرمیت  بخواند، در این صورت ترکیب تخمک ان ها وتلقیح در رحم همسر دیگر زن درصورتی که موجب لمس و نظر نامحرم نباشد اشکال ندارد. 

۸۴۷ بازدید

مسال پزشکی
در تاریخ ۱۱ بهمن ۱۳۹۰ & ساعت ۱۳:۳۱

امروزه دانش پزشكى با انجام آزمايشاتى، زنا يا نفى آن را ثابت مى كند، الف: آيا جايز است بر آن اعتماد كنيم؟
ب: آيا نسبت دادن فرزند به پدر يا نسبت ندادن آن بر اثر آن گزارشها، مترتب مى‌شود يا خير؟
و آيا ممكن است با اين آزمايشها حجيّت گواهان اسقاط شود؟ و اگر با هم تعارض داشتند چه صورتى دارد؟

بر طبق نظریه مشهور، از جمله والد راحل(رضوان اللّه تعالی علیه) چنانچه از طریق آزمایش، علم یا اطمینان برای قاضی و حاکم شرع حاصل شود می‌توان بر آن اعتماد نمود و چنانچه موجب علم نباشد هیچ ارزشی ندارد و صلاحیت تعارض یا بی اعتباری بینه و گواهان را ندارد. گر چه بعید نیست در چنین مواردی علم هم از اعتبار ساقط باشد و ما حجیت علم را ذاتی نمی‌دانیم و لو اینکه طریقیّت آن را ذاتی می‌دانیم از این جهت ممکن است شارع مقدس در چنین مواردی برای اثبات حدود، وجود و شهادت گواهان را لازم بداند و لااقل اقرار شخص را جایگزین آن نموده باشد و یا بالعکس، اما اثبات آن از طریق دیگر برای شارع کافی نباشد. تحقیق این مطلب لازم است در علم قاضی و حجت آن ملاحظه شود.

۹۷۶ بازدید