pic
pic
حضانت طفل متولد از اسپرم اهدائي
در تاریخ ۲۶ خرداد ۱۳۹۸ & ساعت ۱۶:۱۴

حضانت طفلی که از طریق اهدا جنین متولد می‌شود به عهده صاحبان نطفه است یا پدر و مادر گیرنده جنین؟


صاحب نطفه پدر واقعی کودک محسوب شده و تمام احکام پدر و فرزندی بین آنها مترتب است.

۱۳۹ بازدید

سلب مالکيت اسپرم از اهداء کننده
در تاریخ ۲۶ خرداد ۱۳۹۸ & ساعت ۱۶:۱۲

در صورت جواز فروش يا هبه اسپرم، از آنها سلب مالکیت نمی‌شود که دیگر حقی بر آن نداشته باشند؟


خیر، جواز استفاده، ملازمه با سلب مالکیت ندارد.

۱۲۷ بازدید

جواز فروش يا هبه اسپرم
در تاریخ ۲۶ خرداد ۱۳۹۸ & ساعت ۱۶:۰۶

اگر تخمک و اسپرم در مالکیت صاحبان آن است، آیا می‌توانند آن را بفروشند یا هبه کنند؟


برای کار حلال مانعی ندارد، هر چند بهتر است به عنوان رفع ید پول بگیرند.

۱۳۳ بازدید

استفاده از اسپرم يا رحم غير مسلمان
در تاریخ ۲۶ خرداد ۱۳۹۸ & ساعت ۱۶:۰۴

استفاده از تخمک یا اسپرم یا رحم اجاره‌ای فرد غیر‌مسلمان چه حکمی دارد؟


استفاده از تخمک یا اسپرم فرد غیر مسلمان جایز نیست، علاوه بر اینکه با قطع نظر از این عنوان هم چنانچه از غیر از دائره زوج و زوجه باشد جایز نیست.

۱۳۲ بازدید

تفاوت اهداء اسپرم محارم با غير محارم
در تاریخ ۲۶ خرداد ۱۳۹۸ & ساعت ۱۶:۰۳

اگر إهدای اسپرم یا تخمک جایز باشد، چه تفاوتی بین استفاده از اسپرم یا تخمک بیگانه محارم، مثل استفاده از اسپرم پدر یا برادر یا تخمک محارم مثل مادر و خواهر یا استفاده از رحم محارم برای پرورش جنین و بیگانه غیر محارم وجود دارد؟


فرقی نمی‌‌کند و تنها تلقیح در مورد زن و شوهر شرعی جائز است.

۱۰۱ بازدید