pic
pic
لزوم احراز رضايت از صاحبان نطفه
در تاریخ ۱۴ خرداد ۱۳۹۹ و ساعت ۰۱:۰۷

آيا احراز رضایت از صاحبان نطفه، لازم است یا خیر؟

ادامه مطلب

۳۸۶ بازدید

حضانت طفل متولد از اسپرم اهدائي
در تاریخ ۱۴ خرداد ۱۳۹۹ و ساعت ۰۱:۰۷

حضانت طفلی که از طریق اهدا جنین متولد می‌شود به عهده صاحبان نطفه است یا پدر و مادر گیرنده جنین؟

ادامه مطلب

۳۴۸ بازدید

سلب مالکيت اسپرم از اهداء کننده
در تاریخ ۱۴ خرداد ۱۳۹۹ و ساعت ۰۱:۰۷

در صورت جواز فروش يا هبه اسپرم، از آنها سلب مالکیت نمی‌شود که دیگر حقی بر آن نداشته باشند؟

ادامه مطلب

۳۱۸ بازدید

جواز فروش يا هبه اسپرم
در تاریخ ۱۴ خرداد ۱۳۹۹ و ساعت ۰۱:۰۷

اگر تخمک و اسپرم در مالکیت صاحبان آن است، آیا می‌توانند آن را بفروشند یا هبه کنند؟

ادامه مطلب

۳۳۲ بازدید

استفاده از اسپرم يا رحم غير مسلمان
در تاریخ ۱۴ خرداد ۱۳۹۹ و ساعت ۰۱:۰۷

استفاده از تخمک یا اسپرم یا رحم اجاره‌ای فرد غیر‌مسلمان چه حکمی دارد؟

ادامه مطلب

۳۴۳ بازدید