pic
pic
لزوم احراز رضايت از صاحبان نطفه
در تاریخ ۲۸ مهر ۱۳۹۸ & ساعت ۱۷:۳۹

آيا احراز رضایت از صاحبان نطفه، لازم است یا خیر؟


صاحب نطفه، پدر واقعی کودک محسوب شده و تمام احکام پدر و فرزندی بین آنها مترتب است.

۱۴۴ بازدید

حضانت طفل متولد از اسپرم اهدائي
در تاریخ ۲۸ مهر ۱۳۹۸ & ساعت ۱۷:۳۹

حضانت طفلی که از طریق اهدا جنین متولد می‌شود به عهده صاحبان نطفه است یا پدر و مادر گیرنده جنین؟


صاحب نطفه پدر واقعی کودک محسوب شده و تمام احکام پدر و فرزندی بین آنها مترتب است.

۱۴۲ بازدید

سلب مالکيت اسپرم از اهداء کننده
در تاریخ ۲۸ مهر ۱۳۹۸ & ساعت ۱۷:۳۹

در صورت جواز فروش يا هبه اسپرم، از آنها سلب مالکیت نمی‌شود که دیگر حقی بر آن نداشته باشند؟


خیر، جواز استفاده، ملازمه با سلب مالکیت ندارد.

۱۲۹ بازدید

جواز فروش يا هبه اسپرم
در تاریخ ۲۸ مهر ۱۳۹۸ & ساعت ۱۷:۳۹

اگر تخمک و اسپرم در مالکیت صاحبان آن است، آیا می‌توانند آن را بفروشند یا هبه کنند؟


برای کار حلال مانعی ندارد، هر چند بهتر است به عنوان رفع ید پول بگیرند.

۱۳۴ بازدید

استفاده از اسپرم يا رحم غير مسلمان
در تاریخ ۲۸ مهر ۱۳۹۸ & ساعت ۱۷:۳۹

استفاده از تخمک یا اسپرم یا رحم اجاره‌ای فرد غیر‌مسلمان چه حکمی دارد؟


استفاده از تخمک یا اسپرم فرد غیر مسلمان جایز نیست، علاوه بر اینکه با قطع نظر از این عنوان هم چنانچه از غیر از دائره زوج و زوجه باشد جایز نیست.

۱۳۲ بازدید