pic
pic
لزوم احراز رضايت از صاحبان نطفه
در تاریخ ۲۸ مهر ۱۳۹۸ & ساعت ۱۸:۲۳

آيا احراز رضایت از صاحبان نطفه، لازم است یا خیر؟


صاحب نطفه، پدر واقعی کودک محسوب شده و تمام احکام پدر و فرزندی بین آنها مترتب است.

۱۴۵ بازدید