pic
pic
لزوم احراز رضايت از صاحبان نطفه
در تاریخ ۲۴ مهر ۱۳۹۸ & ساعت ۱۳:۳۸

آيا احراز رضایت از صاحبان نطفه، لازم است یا خیر؟


صاحب نطفه، پدر واقعی کودک محسوب شده و تمام احکام پدر و فرزندی بین آنها مترتب است.

۱۳۸ بازدید

حضانت طفل متولد از اسپرم اهدائي
در تاریخ ۲۴ مهر ۱۳۹۸ & ساعت ۱۳:۳۸

حضانت طفلی که از طریق اهدا جنین متولد می‌شود به عهده صاحبان نطفه است یا پدر و مادر گیرنده جنین؟


صاحب نطفه پدر واقعی کودک محسوب شده و تمام احکام پدر و فرزندی بین آنها مترتب است.

۱۳۹ بازدید

حکم حضانت بعد از تغییر جنسیت
در تاریخ ۲۴ مهر ۱۳۹۸ & ساعت ۱۳:۳۸

حضانت بعد از تغییر جنسیت مادر، بر عهده‌ی چه کسی است؟

برعهده‌ی پدر و با نبود او بر عهده‌ی جد پدری و با نبود او بر عهده‌ی جد مادری است.

۱,۱۳۹ بازدید

کلید واژه ها: تغییر جنسیت حضانت