pic
pic
لزوم احراز رضايت از صاحبان نطفه
در تاریخ ۱۸ خرداد ۱۳۹۹ و ساعت ۱۴:۴۱

آيا احراز رضایت از صاحبان نطفه، لازم است یا خیر؟

ادامه مطلب

۳۹۳ بازدید

حضانت طفل متولد از اسپرم اهدائي
در تاریخ ۱۸ خرداد ۱۳۹۹ و ساعت ۱۴:۴۱

حضانت طفلی که از طریق اهدا جنین متولد می‌شود به عهده صاحبان نطفه است یا پدر و مادر گیرنده جنین؟

ادامه مطلب

۳۵۴ بازدید

حکم حضانت بعد از تغییر جنسیت
در تاریخ ۱۸ خرداد ۱۳۹۹ و ساعت ۱۴:۴۱

حضانت بعد از تغییر جنسیت مادر، بر عهده‌ی چه کسی است؟

ادامه مطلب

۱,۳۴۰ بازدید