بخش صلاة المسافر - دروس - پایگاه اطلاع رسانی آیت الله شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی
pic
pic

صلاة المسافر - جلسه 58

خلاصه مباحث گذشته
کلام مرحوم شیخ
کلام مرحوم اصفهانی و اشکال ایشان به مرحوم شیخ
بررسی کلام مرحوم اصفهانی
بررسی کلام مرحوم شیخ
بازگشت به کلام مرحوم اصفهانی و اشکال ایشان به مرحوم شیخ
بررسی کلام مرحوم شیخ و اصفهانی

صلاة المسافر - جلسه 57

خلاصه مباحث گذشته
روایتی دیگر در بحث
مسئله هشتم
بزنگاه بحث
اختلاف در مفهوم استدامه
نظر حضرت استاد در بحث
کلام مرحوم خویی
جمع بندی بحث

صلاة المسافر - جلسه 56

خلاصه مباحث گذشته
بررسی کلام مرحوم خویی
بحث از صورت دوم
کلام مرحوم خویی
کلام مرحوم اصفهانی و بررسی آن

صلاة المسافر - جلسه 55

طلیعه بحث جدید
مسئله­‌ی هفتم از تحریر الوسیلة
اقوال در مسئله
کلام مرحوم سید در مسئله
کلام مرحوم حکیم و مرحوم خوئی
بررسی کلام مرحوم حکیم و مرحوم خویی
کلامی از مرحوم خویی و بررسی آن