بخش مطلق و مقید - دروس - پایگاه اطلاع رسانی آیت الله شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی
pic
pic

مطلق و مقید - جلسه 16

جریان و عدم جریان قاعده حمل مطلق بر مقید در مستحبات و نظر مرحوم نائینی و خوئی

دیدن درس...
۲,۷۱۱ بازدید

مطلق و مقید - جلسه 15

فرق کلام مرحوم نائینی و آخوند در حمل مطلق بر مقید و نظر استاد محترم

دیدن درس...
۲,۷۸۰ بازدید

مطلق و مقید - جلسه 14

اشکالات در بیان مرحوم نائینی در صورت توافق مطلق و مقید

دیدن درس...
۲,۷۳۴ بازدید

مطلق و مقید - جلسه 13

مقدمه سوم مرحوم نائینی و بیان نظر ایشان در حمل مطلق بر مقید در صورت تخالف و یا توافق مطلق و مقید

دیدن درس...
۲,۸۶۴ بازدید