pic
pic

صلاة مسافر - جلسه 196

ادامه تکمیل مسئله هفتم
مسئله هشتم: بررسی کفایت قصد اجمالی در تحقق اقامه

صلاة مسافر - جلسه 195

کلام مرحوم بروجردی (ره) در نقد کلام مرحوم اصفهانی(ره)
بررسی کلام مرحوم بروجردی(ره)
جمع‌بندی و بیان نظریه مختار در مسئله

صلاة مسافر - جلسه 194

تکمیل مسئله هفتم
کلام مرحوم شیخ انصاری(ره)
بررسی کلام مرحوم شیخ انصاری(ره)

صلاة مسافر - جلسه 193

بررسی کلام مرحوم بروجردی(ره)
جمع‌بندی مسئله هفتم