مهدويت در قرآن ، جلسه 64

lessonsSpliter

بحث پيرامون آیاتی از سوره‌ی مبارکه‌ی کهف در مورد ذو القرنین است که مي‌فرمايند ذو القرنین بعد از آن‌که با کمک مردم سد محکمي را ساخت تا مردم از اذیّت و آزار یأجوج و مأجوج در امان بمانند. فرمود «قَالَ هَذا رَحْمَةٌ مِنْ رَبِّي فَإِذا جاءَ وَعْدُ رَبِّي جَعَلَهُ دَكَّاءَ وَ كانَ وَعْدُ رَبِّي حَقًّا»

مهدويت در قرآن ، جلسه 63

lessonsSpliter

در توضيح آیات شریفه‌ی سوره‌ی کهف راجع به ذو القرنین و اينکه او کداميک از شخصيت‌هاي تاريخ است مرحوم علّامه طباطبايي (رضوان الله تعالی علیه) در تفسیر شریف المیزان حدود پنج یا شش احتمال را مطرح و مورد بحث قرار دادند البته احتمالات بیش از آن است که در تفسیر المیزان آمده است. شاید در کتب تفسيري و تاريخي متجاوز از ده احتمال در مورد ذو القرنین مطرح شده است

مهدويت در قرآن ، جلسه 62

lessonsSpliter

بحث در آیات شریفه‌ی سوره‌ی کهف پيرامون قضیه‌ی ذوالقرنین و یأجوج و مأجوج است. بيان شد که خروج یأجوج و مأجوج یکی از أشراط السّاعة است و علاوه بر آن مربوط به قضایای بعد از ظهور حضرت حجّت(عجّل الله تعالی فرجه الشّریف) هم هست. لذا از این جهت با بحث مهدویّت ارتباط پیدا می‌کند.

مهدويت در قرآن ، جلسه 61

lessonsSpliter

بحث پيرامون آيه 98 سوره کهف در مورد ذوالقرنين و قضيه ياجوج و مأجوج و ارتباط آن با موضوع مهدویت است. در این آیه ذو القرنین می‌گوید:

مهدويت در قرآن ، جلسه 60

lessonsSpliter

یکی از آیاتی که در موضوع مهدویت باید مورد بحث قرار بگیرد آیات شریفه‌ی 93 تا 98 سوره‌ی کهف است؛ که مربوط به قضیه‌ی ذو القرنین و یأجوج و مأجوج مي‌باشد

مهدويت در قرآن ، جلسه 59

lessonsSpliter

يکي از آيات شريفه‌اي که به قضيه‌ي مهدويت تأويل برده شده؛ آيات 73 تا 76 سوره‌ي مبارکه‌ي مريم خصوصاً آيه‌75 است.

مهدويت در قرآن ، جلسه 58

lessonsSpliter

بحث در مورد آیات 155 و 156 از سوره‌ی مبارکه‌ی بقره است
بحث اخلاقي

مهدويت در قرآن ، جلسه 57

lessonsSpliter

بحث ما در آيات شريفه 155 و 156 سوره بقره بود.

مهدويت در قرآن ، جلسه 56

lessonsSpliter

یکی از آیات شریفه‌ای که بر حسب برخی از روایات به قضیّه مهدویت و برخی از علائم ظهور تاويل شده، آیه شریفۀ 155 و 156 سورۀ مبارکۀ بقره است.