pic
pic

Hicri-qəməri 1441-ci il Şəban ayının 5-i, miladi 2020-ci il martın 30-u İmamət səmasının dördüncü parlaq ulduzu həzrət imam Əli ibn Huseyn əleyhiməssəlamın viladət günüdür

MÖVZUNUN DAVAMI

Hicri-qəməri 1441-ci il Şəban ayının 4-ü, miladi 2020-ci il martın 29-u həzrət imam Huseynin (əleyhissəlam) Kərbəla vaqiəsində döyüşçülərinin sərkərdəsi və ələmdari olan həzrət Qəməri Bəni Haşim Əbul-Fəzlil Abbas əleyhissəlamın təvəllüd günüdür

MÖVZUNUN DAVAMI

Həzrət Peyğəmbər (sallallahu əleyhi və alih) buyurdu: “Mənim ayım olan bu ay şərafətli bir aydır. “Ərş”in daşıyıcıları onun hörmətini saxlayıb həqqini tanıyırdılar. Bu ay bir aydır ki, Ramazan ayına görə möminlərin ruzisi artırılar və Behiştə zinət ve...

MÖVZUNUN DAVAMI

Hicri-qəməri 1441-ci il Şəban ayının 3-ü, miladi 2020-ci il martın 28-i imamət və vilayət səmasının üçüncü parlaq ulduzu həzrət Huseyn ibn Əli ibn Əbi Talib əleyhimussəlamın mövlud günüdür

MÖVZUNUN DAVAMI

İslаm tаriхi оlduqcа öyrәdici vә tәkаnvеricidir. İslаm öncә kiçik bir dаlğа kimi mеydаnа çıхdı. Hәzrәt Mәhәmmәd ibn Әbdullаh (sallallahu əleyhi və alih) dахili аlәmi dәyişmiş, qеyb vә mәlәkuti dәnizә qоvuşаrаq, ilаhi mәrhәmәtlә dоlmuş bi...

MÖVZUNUN DAVAMI

Hicri qəməri 1441-ci il rəcəb ayının 27-si, miladi 2020-ci il mart ayının 22-i bəşər tarixinin ən böyük və təsirli hadisələrindən biri, həzrət Peyğəmbər-Əkrəm Muhəmməd ibn Abdullahın (sallallahu əleyhi və alih) Allah-taala tərəfindən peyğəmbərliyinin insanlara...

MÖVZUNUN DAVAMI

Dərslərin məcmusu

ƏSƏRLƏR

 • Namazın sirləri və qaydaları
  Namazın sirləri və qaydaları
 •  NUR SIRASI
  NUR SIRASI
 • HƏZRƏT ƏLİNİN (Ə) MALİK ƏŞTƏRƏ MƏKTUBUNUN ŞƏRHİ
  HƏZRƏT ƏLİNİN (Ə) MALİK ƏŞTƏRƏ MƏKTUBUNUN ŞƏRHİ