pic
pic

Hicri-qəməri 260-cı il rəbiul-əvvəl ayının 9-u həzrət Sahibul-əmr imam Məhdi əleyhissəlamın imamət dövrünün başlanması günüdür. Əziz atası həzrət imam Həsən Əsgəri əleyhissəlamın şəhadətindən sonra onun yeganə övladı olan imam Zaman əleyhissəlamın məh...

MÖVZUNUN DAVAMI

Hizcri-qəməri 1440-cı il rəbiul-əvvəl ayının 8-i, miladi 2018-ci il noyabrın 16-sı həzrət Peyğəmbərin (sallallahu əleyhi və alih) nəvəsi, həzrət imam Sahib zamanın (əccələllahu təala fərəcəh) əziz atası, bütün övliya və övsiyanın sevimlisi həzrət imam Həsə...

MÖVZUNUN DAVAMI

Rəbiul-əvvəl ayının birinci gecəsinin yarısında Əmirəl-möminin Əli əleyhissəlam Xatəmul ənbiya və mursəlin həzrət Peyğəmbər-Əkrəmin (sallallahu əleyhi və alih) pak bədənini dəfn etdi. Bir tərəfdən həzrət Peyğəmbərin (sallallahu əleyhi və alih) faciəli və...

MÖVZUNUN DAVAMI

“Allah bizim əmrimizi (imaməti) dirçəldən şəxsə rəhm etsin.” Sual olundu ki, sizin əmriniz necə dirçəlir? Buyurdu: “Bizim elmimizdən öyrənib xalqa təlim etməklə. Həqiqətən, əgər insanlar bizim kəlamlarımızın gözəlliyindən xəbərdar olsalar, şübhəsiz ardım...

MÖVZUNUN DAVAMI

Hicri-qəməri səfər ayının axırları həzrət Peyğəmbər-Əkrəmin (sallallahu əleyhi və alih) vəfatı, imam Həsən Muctəba və imam Əli ibn Musa Rizanın (əleyhiməssəlam) şehadet günlərinin yetişməsi ilə əlaqədar ilk növbədə həzrət Vəliyy Əsr imam Zamana (əccəl...

MÖVZUNUN DAVAMI

Hicri-qəməri 11-ci il, həzrət Peyğəmbəri-Əkrəmin (sallallahu əleyhi və alih) vəfat etdiyi tarixdir. Həzrətin bazar ertəsi günündə vəfat etməsində heç bir ixtilaf yoxdur. Vəfat etdikdə o Həzrətin altmış üç yaşı var idi. O Həzrətə qırx yaşında ikən vəhy nazil...

MÖVZUNUN DAVAMI

Dərslərin məcmusu

ƏSƏRLƏR

  •    NUR SIRASI
    NUR SIRASI
  • HƏZRƏT ƏLİNİN (Ə) MALİK ƏŞTƏRƏ MƏKTUBUNUN ŞƏRHİ
    HƏZRƏT ƏLİNİN (Ə) MALİK ƏŞTƏRƏ MƏKTUBUNUN ŞƏRHİ