pic
pic

Həzrət İmam Rza əleyhissəlam buyurur: Yeddi şey olmasa, yeddi şeyi etmək özünüistehza və rişxənd deməkdir

MÖVZUNUN DAVAMI

Hicri qəməri 1441-cı il zil-qədə ayının 11-i, miladi 2020-ci il iyul ayının 3-ü imamət səmasının səkkizinci parlaq ulduzu həzrət Əbul-Həsən Əli ibn Musa Riza əleyhiməssəlamın təvəllüd günüdür. Bu xoş və sevindirici gün münasibətilə həzrət Məhdi Sahib əz-Za...

MÖVZUNUN DAVAMI

Ağıl ancaq məhdud və zəif şəkildə əşya və fellərin xüsusiyyətlərini və əsərlərini dərk etməyə qadirdir. Buna görə, bəşər yalnız öz ağlına söykənə bilməz, əksinə o, elə bir gövhərə tərəf getməlidir ki, hər bir şeyin əsasını və təməlini dərk edib...

MÖVZUNUN DAVAMI

Beləliklə, burada din məfhumundan məqsəd, o əsli və pak olan gövhər nəzərdə tutulur ki, əvvələn, İlahi və qeyb mənbəyindən gəlib bəşərin ixtiyarında qoyulsun, ikincisi, hər bir zamanda gərək əmin və məsum qoruyucusu olsun və üçüncüsü, heç cür köhnəlib qüv...

MÖVZUNUN DAVAMI

Böyük şəxsiyyətlərin çox təkid etdikləri davamlı ənənələrindən biri zil-qədə ayının bazar günlərində qılınan tövbə namazıdır. Həqiqətdə, bu namaz ilin digər günlərində "rəca`" (qəbuluna ümidvar olmaq) niyyəti ilə qılına bilər, amma zil-qədə ayının ba...

MÖVZUNUN DAVAMI

Həzrət imam Rzadan (əleyhissəlam) nəql edilən hədisə nəzərən Ayətullah Məhəmmədcavad Fazil Lənkəraninin (bərəkətli ömrü uzun olsun) “günahın nəticəsi” haqda bəyanı

MÖVZUNUN DAVAMI

Dərslərin məcmusu

ƏSƏRLƏR

 • Namazın sirləri və qaydaları
  Namazın sirləri və qaydaları
 •  NUR SIRASI
  NUR SIRASI
 • HƏZRƏT ƏLİNİN (Ə) MALİK ƏŞTƏRƏ MƏKTUBUNUN ŞƏRHİ
  HƏZRƏT ƏLİNİN (Ə) MALİK ƏŞTƏRƏ MƏKTUBUNUN ŞƏRHİ