pic
pic

Həzrət Ayətullah Muhəmməd Cavad Fazil Lənkəraninin (Allah ömrünə bərəkət versin) "Namazın sirləri və ədəb qaydaları" mövzusunda buyurduğu dəyərli çıxışlarından

MÖVZUNUN DAVAMI

İslamda dünyanı və dini həqiqətləri tanıyıb bu barədə mə`rifət kəsb etmək üçün üç mötəbər vasitə tanıtdırılmışdırdən: 1-Hissiyyat; 2-Əql və düşüncə; 3-Vəhy

MÖVZUNUN DAVAMI

Müsəlmanların islam hökmlərini və qanunlarını tədqiq edərək (Qurandan sonra), istifadə etdikləri ikinci mənbə Peyğəmbərin (sallallahu əleyhi və alih) sünnəsidir ki, həzrət Peyğəmbərin (sallallahu əleyhi və alih) və o Həzrətin Əhli-Beytinin (əleyhimussəlam) hədi...

MÖVZUNUN DAVAMI

“And olsun Allaha, həzrət Peyğəmbər (sallallahu əleyhi və alih) Allah-təalanın xəlq etdiyi məxluqatın ən yüksəyidir və Allah həzrət Muhəmməddən (sallallahu əleyhi və alih) xeyirli və faydalı bir xəlq yaratmamışdır”

MÖVZUNUN DAVAMI

Hicri-qəməri 1440-cı il rəbiul-əvvəl ayının 17-si, miladi 2018-ci il noyabr ayının 25-i aləmlərə rəhmət və məhəbbət göndərilən həzrət Peyğəmbər-Əkrəmin (sallallahu əleyhi və alih) və imamət səmasının altıncı parlaq ulduzu şiə məzhəbinin banisi həzrət im...

MÖVZUNUN DAVAMI

Mərhum Əllamə Məclisi «Biharul-ənvar» kitabında deyir: «Ziyarətnamələr içində Camiəyi-kəbirə, etibar baxımından ən səhihi, şamil olmaqda ən əhatəlisi, sözlərində ən fəsahətlisi, mənada ən bəlağətlisi və şan-şöhrətdə ən alisidir»

MÖVZUNUN DAVAMI

Dərslərin məcmusu

ƏSƏRLƏR

  •    NUR SIRASI
    NUR SIRASI
  • HƏZRƏT ƏLİNİN (Ə) MALİK ƏŞTƏRƏ MƏKTUBUNUN ŞƏRHİ
    HƏZRƏT ƏLİNİN (Ə) MALİK ƏŞTƏRƏ MƏKTUBUNUN ŞƏRHİ