pic
pic

Hizcri-qəməri 1442-ci il rəbius-sani ayının 8-i, miladi 2020-ci il noyabrın 24-ü həzrət Peyğəmbərin (sallallahu əleyhi və alih) nəvəsi, həzrət imam Sahib əz-zamanın (əccələllahu təala fərəcəhuş-şərif) əziz atası, bütün övliya və övsiyanın sevimlisi, imamət v...

MÖVZUNUN DAVAMI

Ali-Muhəmmədin Qaimi (əleyhissəlam) zühur etdiyi zaman Allah-taala Quranı nazil etdiyi qaydada insanlara təlim etmək üçün xeymələr bərpa edəcəkdir

MÖVZUNUN DAVAMI

Hicri qəməri 1442-ci il rəbiul əvvəl ayının 9-u, miladi 2020-ci il oktyabrın 26-ı Yer üzündə Allah-taalanın sonuncu hüccəti, bəşəriyyətin xilas vericisi, mümkünat aləminin qütbü, həzrət Peyğəmbərin (sallallahu əleyhi və alih) sonuncu canişini, həzrət Fatimə və ...

MÖVZUNUN DAVAMI

Hicri-qəməri 1442-ci il rəbiul-əvvəl ayının 8-i, miladi 2020-ci il oktyabrın 25-i həzrət Peyğəmbərin (sallallahu əleyhi və alih) nəvəsi, həzrət imam Zamanın (əccələllahu təala fərəcəhuş-şərif) əziz atası, bütün övliya və övsiyanın sevimlisi həzrət imam Həs...

MÖVZUNUN DAVAMI

Hicri-qəməri səfər ayının sonu, miladi 2020-ci il oktyabr ayının 17-i həzrət imam Əli ibn Musa Rizanın (əleyhiməssəlam) şehadət günüdür. Bu müsibətli gün ilə əlaqədar ilk növbədə həzrət Vəliyy Əsr imam Zamana (əccələllahu təala fərəcəhuş-şərif), sonra b...

MÖVZUNUN DAVAMI

Mərhum Şeyx Mufid “Məsaruş-şiə” və mərhum Şeyx Tusi “Misbahul mutəhəccəd” kitablarında qeyd etdiklərinə əsasən hicri-qəməri 50-ci ilin səfər ayının 28-də həzrət imam Həsən Muctəbanın (əleyhissəlam) şəhadət günüdür. Bu ağır və əzəmətli müsibəti...

MÖVZUNUN DAVAMI

Dərslərin məcmusu

ƏSƏRLƏR

 • Namazın sirləri və qaydaları
  Namazın sirləri və qaydaları
 •  NUR SIRASI
  NUR SIRASI
 • HƏZRƏT ƏLİNİN (Ə) MALİK ƏŞTƏRƏ MƏKTUBUNUN ŞƏRHİ
  HƏZRƏT ƏLİNİN (Ə) MALİK ƏŞTƏRƏ MƏKTUBUNUN ŞƏRHİ