pic
pic

“İlahi, Sənin əmrini bərpa etmək üçün mənə qüvvət ver; Səni zikr və yad etməyin şirinliyini mənə dadızdır; Öz kərəminlə məni şükr etməyə hazır et; məni Öz hifzinlə və pis işlərdən qoruyan örtüyünlə qoru. Ey görənlərin ən bəsirətlisi!

MÖVZUNUN DAVAMI

“Ey uca, ey əzəmətli, ey bağışlayan, ey rəhm edən! Sən böyük Allahsan; heç bir bənzəri olmayan, Allahsan; hər şeyi eşidən və görən Allah. Bu ay Sənin bütün aylardan əzəmətli və kəramətli etdiyin, şərafətli və üstün tutduğun bir aydır. Hansı ki, o ayda oru...

MÖVZUNUN DAVAMI

“İlahi, bu gün mənə yaxşı düşünmək və ayıq fikir ver; məni ağılsız və səfeh işlərdən uzaq et; bu gün Öz səxavətinlə nazil etdiyin hər bir xeyirdən mənə pay ayır. Ey səxavətlilərin ən səxavətlisi!”

MÖVZUNUN DAVAMI

“İlahi! Bu gün məni razı olduğun əməllərə yaxınlaşdır; Öz qəzəbindən və əzabından uzaqlaşdır; Quranın ayələrini oxumağa müvəffəq et. Ey rəhm edənlərin ən rəhmlisi!”

MÖVZUNUN DAVAMI

Ayın təyin edilməsi astranomik cihazlarla sabit olur və mənim nəzərimdə ayı cihazla görmək lazım (vacib) deyil; əgər ayın doğuşuna və onun görünməz nöqtədən xaric olmasına astranomik hesablama vasitəsilə xatircəm olsaq, kifayət edər. Allah-taala hər şeyə agahdır

MÖVZUNUN DAVAMI

“İlahi! Bu gün mənim orucumu həqiqi oruc tutanların orucundan və Sənə ibadətimi saleh bəndələrinin ibadətindən hesab et; məni qəflətdə yatanların yuxusundan oyat; günahlarımı bağışla. Ey aləmlərin Allahı və ey günahkarları əfv edən!”

MÖVZUNUN DAVAMI

Dərslərin məcmusu

ƏSƏRLƏR

 • Namazın sirləri və qaydaları
  Namazın sirləri və qaydaları
 •  NUR SIRASI
  NUR SIRASI
 • HƏZRƏT ƏLİNİN (Ə) MALİK ƏŞTƏRƏ MƏKTUBUNUN ŞƏRHİ
  HƏZRƏT ƏLİNİN (Ə) MALİK ƏŞTƏRƏ MƏKTUBUNUN ŞƏRHİ

نرم افزارهای موبایلی