pic
pic

Hicri qəməri 1439-cu il səfər ayının 30-u, miladi 2017 il noyabrın 19-u imamət səmasının səkkizinci parlaq ulduzu həzrət Əbul-Həsən Əli ibn Musa Riza əleyhissəlamın şəhadət günüdür. Bu böyük və kədərli müsibəti həzrət Məhdi Sahib əz-Zamana (əccələllahu tə...

MÖVZUNUN DAVAMI

Hicri qəməri 1439-cu il səfər ayının 28-i, miladi 2017-ci il noyabrın 17-i Allahın həbiri Rəsuləllah həzrət Muhəmməd ibn Abdullahın (sallallahu əleyhi və alih) vəfatının və o həzrətin əziz nəvəsi həzrət Həsən ibn Əlinin (əleyhiməssəlam) şəhadətinin ildönüm...

MÖVZUNUN DAVAMI

Əgər Bəni-Üməyyənin padşahlıq və hakimiyyətə çatmaq hiylələri nəticəsində minlərlə günahsız müsəlmanın qanları axıdılırsa, görəsən, bunu ictimai fəsad və zülm adlandırmaq zəruri deyilmi? Xəlifəlik iddiası edənlərin müsəlmanların haqq-hüququna, irz-namu...

MÖVZUNUN DAVAMI

Hicri-qəməri 1439-cu il səfər ayının 7-si, milady 2017-ci il oktyabr ayının 27-si mötəbər rəvayətə əsasən, Əhli-Beytin (əleyhimussəlam) imamət səmasının ikinci parlaq ulduzu həzrət Həsən ibn Əli əleyhiməssəlamın şəhadəti günü ilə müsadifdir. Bu böyük müsi...

MÖVZUNUN DAVAMI

Təbəri öz tarix kitabında yazır: “(Yezid bu şerini deyərək) öz küfrünü və şirkini açıq-aşkar izhar etdi... Bunun mənası İslam dinindən xaric olmaqdır. Belə sözləri dilə gətirən şəxs Allah-taalaya, Onun dininə, kitabına və Peyğəmbərinə (sallallahu əleyhi və...

MÖVZUNUN DAVAMI

Dərslərin məcmusu

ƏSƏRLƏR

  •  NUR SIRASI
    NUR SIRASI
  • HƏZRƏT ƏLİNİN (Ə) MALİK ƏŞTƏRƏ MƏKTUBUNUN ŞƏRHİ
    HƏZRƏT ƏLİNİN (Ə) MALİK ƏŞTƏRƏ MƏKTUBUNUN ŞƏRHİ