pic
pic

Öz canıma and olsun ki, (gerçək) imam yalnız Allahın kitabına əməl edən, ədaləti rəhbər tutan, haqqa boyun əyən və varlığını Allahın varlığına həsr (fəda) edəndir!”

MÖVZUNUN DAVAMI

Bəsrəlilərə məktub: İndi isə öz elçimi bu məktubla birgə yanınıza göndərərək sizi Allahın kitabına və Peyğəmbərinin (sallallahu əleyhi və alih) sünnəsinə (ənənələrinə əməl etməyə) çağırıram. Sünnə yaddaşlardan silinmiş, bidətlər dirçəldilmişdir. M...

MÖVZUNUN DAVAMI

İmam Huseyn əleyhissəlamın haşimilərə məktubu: “Rəhman və Rəhim Allahın adı ilə! Hüseyn ibn Əlidən Məhəmməd ibn Əliyə və onun yanındakı Haşimoğullarına. Kim mənə qoşulsa, şəhidlik məqamın nail olacaqdır. Məndən üz çevirənlər isə qələbəni görməyəc...

MÖVZUNUN DAVAMI

Həzrət Huseynin (əleyhissəlam) Abdullah ibn Ömərə buyurduğu sözlər: Məgər bilmirsənmi, İsrail oğulları dan yeri söküləndən gün çıxanadək (bir saatın içində) yetmiş peyğəmbəri öldürər, sonra bazarlarına gedərək sanki heç bir iş görməmiş (cinayət törətm...

MÖVZUNUN DAVAMI

Həzrət imam Huseyn (əleyhissəlam) Məkkəyə daxil olarkən aşağıdakı ayəni oxuyur: “O Mədyən tərəfə yönəldiyi zaman dedi: “Ola bilsin ki, Rəbbim mənə (Mədyənə aparıb çıxaran) doğru yolu göstərsin!” (Qəsəs surəsi, 22-ci ayə)

MÖVZUNUN DAVAMI

Mədinədən çıxarkən Musa peyğəmbərin (əleyhissəlam) Misiri tərk etməsi və fironla mübarizəyə hazırlaşmasından bəhs edən aşağıdakı ayəni oxumuşdu: “(Musa) qorxu içində (ətrafına) göz qoya-qoya oradan (şəhərdən) çıxıb: “Ey Rəbbim! Məni bu zalım tayfanı...

MÖVZUNUN DAVAMI

Dərslərin məcmusu

ƏSƏRLƏR

  •    NUR SIRASI
    NUR SIRASI
  • HƏZRƏT ƏLİNİN (Ə) MALİK ƏŞTƏRƏ MƏKTUBUNUN ŞƏRHİ
    HƏZRƏT ƏLİNİN (Ə) MALİK ƏŞTƏRƏ MƏKTUBUNUN ŞƏRHİ