pic
pic

Həzrət Ayətullah Şeyx Muhəmməd Cavad Fazil Lənkərani (Allah bərəkətli ömrünü uzun etsin) cənablarının "Namazın əsrarı və qaydaları" mövzusunda buyurduğu dəyərli çıxışlarından

MÖVZUNUN DAVAMI

“Bəla [çətinlik] zalım üçün ədəb, mömin üçün imtahan, peyğəmbərlər üçün dərəcə və Allah övliyaları [imamlar] üçün kəramətdir [məqam]”

MÖVZUNUN DAVAMI

Hicri qəməri 1439-cu il cumadis-saniyə ayının 20-si, miladi 2018-ci il 9 mart tarixində Həzrət Fatimeyi-Zəhranın (əleyhasəlam) mövlud günüdür. Bu münasibətlə İslam aləmində həmçinin anaların və xanımların bayramı elan edilibdir. Bu əziz və şad bir gündə bütün ...

MÖVZUNUN DAVAMI

Həzrət Ayətullah Şeyx Muhəmməd Cavad Fazil Lənkərani (Allah bərəkətli ömrünü uzun etsin) cənablarının "Namazın əsrarı və qaydaları" mövzusunda buyurduğu dəyərli çıxışlarından

MÖVZUNUN DAVAMI

Hicri-qəməri 1439-cu il cumadis-saniyə ayının 13-ü, miladi 2018-ci il mart ayının 2-si xanım Ummul-bənin əleyhasəlamın vəfat gününün ildönümüdür. Bu qəmli gün münasibətilə Əhli-beytə (əleyhimussəlam), İmam Sahib əz-zaman əleyhissəlama və bütün mömin və mömi...

MÖVZUNUN DAVAMI

Allahın Rəsulu (sallallahu əleyhi və alih) Fatiməyə (əleyhasəlam) buyurmuşdur: “Həqiqətən, Allah (Rəbb) sənin qəzəbinlə qəzəblənər, sənin razılığınla razı olar.”

MÖVZUNUN DAVAMI

Dərslərin məcmusu

ƏSƏRLƏR

  •    NUR SIRASI
    NUR SIRASI
  • HƏZRƏT ƏLİNİN (Ə) MALİK ƏŞTƏRƏ MƏKTUBUNUN ŞƏRHİ
    HƏZRƏT ƏLİNİN (Ə) MALİK ƏŞTƏRƏ MƏKTUBUNUN ŞƏRHİ