pic
pic

Həzrət Ayətullah Şeyx Muhəmməd Cavad Fazil Lənkərani (Allah bərəkətli ömrünü uzun etsin) cənablarının "Namazın əsrarı və qaydaları" mövzusunda buyurduğu dəyərli çıxışlarından

MÖVZUNUN DAVAMI

Salam deyərək xilqətin cövhəri, Qədr gecəsinin həqiqəti, Allahın hüccətlərinin hüccəti olan Peyğəmbərin (sallallahu əleyhi və alih) qəlbi, ruhu, bədəninin parası və aləmlərin xanımı Fatimeyi-Zəhranın (əleyhasəlam) qəmli və ürək yandıran şəhadət günləri i...

MÖVZUNUN DAVAMI

“Həzrət Fatimənin (əleyhasəlam) Allah mütəalın yanında doqquz adı var: Fatimə, Siddiqə, Mübarəkə, Tahirə, Zəkiyyə, Raziyə, Mərziyyə, Mühəddəsə, Zəhra”

MÖVZUNUN DAVAMI

Həzrət Ayətullah Şeyx Muhəmməd Cavad Fazil Lənkərani (Allah bərəkətli ömrünü uzun etsin) cənablarının "Namazın əsrarı və qaydaları" mövzusunda buyurduğu dəyərli çıxışlarından

MÖVZUNUN DAVAMI

Həzrət Ayətullah Şeyx Muhəmməd Cavad Fazil Lənkərani (Allah bərəkətli ömrünü uzun etsin) cənablarının "Namazın əsrarı və qaydaları" mövzusunda buyurduğu dəyərli çıxışlarından

MÖVZUNUN DAVAMI

Hicri-qəməri 1439-cu il cumadil-ula ayının 13-ü, miladi 2018-ci il yanvarın 31-i, bəzi nəqllərə əsasən həzrət Fatimei-Zəhra əleyha səlamın şəhadət günüdür. Bəşər tarixinin üçüncü şəxsiyyəti olan bu əzəmətli xanımın şəhadəti haqqında bir neçə nəzər b...

MÖVZUNUN DAVAMI

Dərslərin məcmusu

ƏSƏRLƏR

  •    NUR SIRASI
    NUR SIRASI
  • HƏZRƏT ƏLİNİN (Ə) MALİK ƏŞTƏRƏ MƏKTUBUNUN ŞƏRHİ
    HƏZRƏT ƏLİNİN (Ə) MALİK ƏŞTƏRƏ MƏKTUBUNUN ŞƏRHİ