pic
pic

Hicri-qəməri 1440-cı il rəcəb ayının 10-u, miladi tarixi 2019- cu il martın 16-ı həzrət İmam Muhəmməd Təqi əleyhissəlamın təvəllüd günün ağamız həzrət Vəliyyi-Əsr imam Zaman əleyhissəlama və xalqımızın mömin bacı-qardaşlarına təbrik və gözünüz aydın ol...

MÖVZUNUN DAVAMI

İcmal surətli hüzur: Allah-təalaya həmd-səna deməyə məşğul olmaq: İmam Xomeyni (Allahın rizvanı olsun ona) huzuru qəlb üçün ümumilikdə səkkiz mərhələ qeyd etmişdir və səkkizinci mərhələdə buyurur: bu səkkizinci mərhələnin özünün elə bir mərhələləri vard...

MÖVZUNUN DAVAMI

Hicri-qəməri ili rəcəb ayının 3-ü, miladi tarixi mart ayının 10-u məşhur nəzərə əsasən, Həzrət Əliyyən-Nəqi İmam Hadi əleyhissəlamın şəhadəti günüdür. Bu böyük əza gününü o Həzrətin əziz nəvəsi Həzrət Sahib əz-Zaman əleyhissəlama təsəlli deyir və ...

MÖVZUNUN DAVAMI

Həzrət Peyğəmbər (sallallahu əleyhi və alih) buyurub: “Rəcəb ayı ümmətimin istiğfar ayıdır. Bu ayda çoxlu istiğfar edin! Allah çox bağışlayan və mehribandır”. Bu mübarək ayın xüsusi zikri belədir: - “Əstəğfirullahə və əs`əluhut tovbə”

MÖVZUNUN DAVAMI

Hicri-qəməri 1440-cı il Rəcəb ayının 1-i, miladi 2019-cu il mart ayının 8-i həzrət Peyğəmbərin (sallallahu əleyhi və alih) əziz nəvəsi, imamət səmasının beşinci ulduzu həzrət Muhəmməd ibn Əli, imam Baqirin (əleyhissəlam) təvəllüd günüdür

MÖVZUNUN DAVAMI

Hicri-qəməri 1440-cı il cumadis-saniyə ayının 20-i, miladi 2019-cu il fevralın 26-ı, dünya və axirət xanımlarının ən şərəflisi, əziz Peyğəmbərimizin (sallallahu əleyhi və alih) gözünün işığı, ürək parası, ruhu və canı həzrət Fatimei-Zəhra əleyha səlamın ...

MÖVZUNUN DAVAMI

Dərslərin məcmusu

ƏSƏRLƏR

  •    NUR SIRASI
    NUR SIRASI
  • HƏZRƏT ƏLİNİN (Ə) MALİK ƏŞTƏRƏ MƏKTUBUNUN ŞƏRHİ
    HƏZRƏT ƏLİNİN (Ə) MALİK ƏŞTƏRƏ MƏKTUBUNUN ŞƏRHİ