ANA SƏHİFƏ - Ayətullah şeyx hacı Məhəmməd Cavad Fazil lənkəranin saytı
pic
pic

Hicri-qəməri tarixi 1439-cu il zil-qə`də ayının sonu, miladi 2018-ci il avqust ayının 12-i İslam ümmətinin 9-cu imamı həzrət Muhəmməd ibn Əlinin (əleyhiməssəlam) şəhadət günüdür. Bu qəmli və kədərli gün münasibəti ilə ilk növbədə zamanın bərhəqq imamı və ...

MÖVZUNUN DAVAMI

Hicri-qəməri tarixi 1439-cu il zil-qə`də ayının 11-i, miladi 2018-ci il iyulun 24-ü İlahi imamət və xilafət mənsəbinin səkkizinci canişini həzrət imam Əli ibn Musa Rza əleyhiməssəlamın təvəllüd günüdür. Bu əziz və səadətli günün yetişməsi ilə həzrət Peyğəm...

MÖVZUNUN DAVAMI

Hicri-qəməri tarixində zil-qə`də ayının 1-dən 11-nə qədər olan tarix “Əhli-Beyt əleyhimussəlamın kəramət günləri” olaraq adlandırılır. Ona görə ki, bu iki tarix Əhli-beytin (əleyhimussəlam) iki mübarək təvllüd günü ilə müsadifdir

MÖVZUNUN DAVAMI

Həzrət Ayətullah Muhəmməd Cavad Fazil Lənkəraninin (Allah ömrünə bərəkət versin) "Namazın sirləri və ədəb qaydaları" mövzusunda buyurduğu dəyərli çəxəşlarından

MÖVZUNUN DAVAMI

Hicri-qəməri 1439-cu il şəvval ayının 25-i, miladi 2018-ci il iyul ayının 9-u imamət və xilafət səmasının parlaq ulduzu Peyğəmbər (sallallahu əleyhi və alih) canişinlərinin altıncısı həzrət Cəfər ibn Muhəmməd əs-Sadiq əleyhiməssəlamın şəhadət günüdür. Bu ...

MÖVZUNUN DAVAMI

Hicri-qəməri 1439-cu il şəvval ayının 15-i, miladi 2018-ci il iyun ayının 29-u həzrət Peyğəmbərin (sallallahu əleyhi və alih) hörmətli əmisi həzrət Həmzənin (əleyhissəlam) şəhadət günüdür. Bu qəmli günü bütün müsəlmanlara təsəlli və başsağlığı deyirik.

MÖVZUNUN DAVAMI

Dərslərin məcmusu

ƏSƏRLƏR

  •    NUR SIRASI
    NUR SIRASI
  • HƏZRƏT ƏLİNİN (Ə) MALİK ƏŞTƏRƏ MƏKTUBUNUN ŞƏRHİ
    HƏZRƏT ƏLİNİN (Ə) MALİK ƏŞTƏRƏ MƏKTUBUNUN ŞƏRHİ