pic
pic

دروس بیع - شرائط متعاقدین - جلسه 78

ملاحظه فرمودید که مرحوم شیخ انصاری اعلی الله مقامه الشریف از طریق دو مثال به این نتیجه رسیدند که بین اکراه در تکلیفیّات و اکراه در وضعیّات فرق وجود دارد، مثال اول ایشان که این مثال است که کسی در یک جایی نشسته که جای مناسبی است برای عبادت و مطالعه، یک مکرِهی آمده و می‌گوید باید تسبیحات را بفروشی

دیدن درس...
۲,۱۶۹ بازدید

دروس بیع - شرائط متعاقدین - جلسه 77

عرض کردیم مرحوم شیخ در بحث اکراه در اواخر این بحث یا اثناء بحث می‌فرمایند بین اکراه مسوغ محرّمات و اکراهی که رافع اثر در معامله است از نظر مناط و ملاک فرق وجود دارد، ملاک در محرّمات و تکلیفیات مسئله‌ی ترتّب ضرر است و مسئله‌ی دفع ضرر است

دیدن درس...
۲,۱۹۸ بازدید

دروس بیع - شرائط متعاقدین - جلسه 76

قبل از تعطیلات در مباحث اکراه مطالبی را مفصل بیان کردیم که این بحث‌ها را که من می‌دیدم بیش از 40 جلسه تا به حال راجع به مباحث اکراه بحث داشتیم. از این فروعی که در تحریر امام رضوان الله تعالی علیه آمده دو تا فرع دیگر در مورد اکراه باقی مانده

دیدن درس...
۴,۵۴۴ بازدید

دروس بیع - شرائط متعاقدین - جلسه 75

جمع‌بندی بحث را ملاحظه فرمودید، نتیجه این شد کسی که امکان توریه دارد این مُخرج از اکراه نیست و دلیل این مدعا را هم ملاحظه کردید و عرض کردیم بین اینکه توریه آسان باشد یا آسان نباشد هم فرقی وجود ندارد

دیدن درس...
۲,۰۱۶ بازدید