بخش قواعد فقه - دروس - پایگاه اطلاع رسانی آیت الله شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی
pic
pic

قاعده فراغ و تجاوز - جلسه 26

در تجاوز برای عدم اعتناء به شک، دخول در غیر معتبر است

دیدن درس...
۲,۸۶۱ بازدید

قاعده فراغ و تجاوز - جلسه 25

مراد از محل در قاعده تجاوز ـ آیا قاعده تجاوز محل عقلی و عادی را شامل می‌شود

دیدن درس...
۲,۵۱۹ بازدید

قاعده الميسور - جلسه 24

ادامه کلام مرحوم نراقی
اشکال مرحوم شیخ به مرحوم نراقی
استدراک مرحوم شیخ
اشکال به مرحوم شیخ
دفاع مرحوم اصفهانی از مرحوم شیخ
اشکال حضرت استاد به مرحوم اصفهانی

دیدن درس...
۱,۸۷۴ بازدید

قاعده فراغ و تجاوز - جلسه 24

تمسک به قاعده فراغ در شک در صحت اجزاء در حین عمل

دیدن درس...
۲,۴۸۷ بازدید