بحث تفسیر موضوعی پیرامون آیات معاد ، جلسه 56

lessonsSpliter

بحث ما در آيات شريفه‌اي است كه مي‌توان عالم برزخ را از آن استفاده كرد. تا اينجا چند آيه را مورد بحث قرار داديم، يكي از آياتي كه احتمال يا بالاتر از احتمال، دلالت روشن بر مسئله برزخ دارد،

مهدويت در قرآن ، جلسه 55

lessonsSpliter

آیه 47 ـ 49 از سورۀ مبارکۀ کهف

بحث تفسير موضوعي پيرامون آيات معاد ، جلسه 55

lessonsSpliter

بحث به اينجا رسيد كه بعد از اين عالم، ارواح مؤمنين يا ارواح كفار، يا هر روحي در كجا و در چه قالبي قرار دارد؟ عرض كرديم كه بر حسب بعضي از روايات، اهل سنت معتقدند كه ارواح مؤمنين در جوف طيور هستند، روح هر مؤمني را در دل پرنده‌اي قرار مي‌دهند كه اين مطلب در روايات ما صريحاً نفي شده،

مهدويت در قرآن ، جلسه 54

lessonsSpliterبراي دريافت صوت درس بر روي آيکون صدا کليک کنيد

بحث تفسير موضوعي پيرامون آيات معاد ، جلسه 54

lessonsSpliter

يكي از آيات شريفه‌اي كه مي‌توان از آن مسئله برزخ را استفاده كرد آيه 46 از سوره مباركه مؤمن است؛ «النَّارُ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا غُدُوّاً وَعَشِيّاً وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ أَدْخِلُوا آلَ فِرْعَوْنَ أَشَدَّ الْعَذَابِ»

مهدويت در قرآن ، جلسه 53

lessonsSpliter


براي دريافت صوت درس بر روي آيکون صدا کليک کنيد

بحث تفسير موضوعي پيرامون آيات معاد ، جلسه 53

lessonsSpliter

بحث در اين بود كه از آيه يازدهم سوره مباركه مؤمن «قَالُوا رَبَّنَا أَمَتَّنَا اثْنَتَيْنِ وَأَحْيَيْتَنَا اثْنَتَيْنِ» مي‌توانيم مسئله برزخ را استفاده كنيم يا خير؟

مهدويت در قرآن ، جلسه 52

lessonsSpliterبراي دريافت صوت درس بر روي آيکون صدا کليک کنيد

بحث تفسير موضوعي پيرامون آيات معاد ، جلسه 52

lessonsSpliter

بحث ما در آيات شريفه‌اي است كه دلالت بر حيات برزخي دارد؛ قبلاً چندين آيه را مورد بحث قرار داديم. يكي از آيات ديگري كه دلالت بر عالم برزخ و حيات برزخي دارد آيه شريفه يازدهم سوره مباركه غافر (مؤمن) است؛